Klage nr 2018170

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 14. januar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      PrivatMegleren Larvik

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

Saksfremstilling:

Den 25. januar 2016 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Klageren anfører blant annet at megleren har tilbakeholdt opplysninger om betydningen av at klagerens samboer hadde lagt ny bordkledning over den gamle, og krever erstatning.

Innklagede bestrider at megleren har tilbakeholdt opplysninger. Det er ikke grunnlag for erstatning.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Det tok lang tid før megleren fikk lagt boligen ut for salg, og det gikk veldig tregt da boligen endelig var kommet ut på markedet. Megleren håndterte oppdraget på en dårlig måte. To ganger ønsket klageren å avslutte samarbeidet, men begge gangene overbeviste megleren klageren om at boligen kom til å bli solgt for en bra pris. Partene ble etter hvert enige om å sette ned prisen for å se om det hjalp, men det gjorde det ikke.

På en av visningene var det noen som kommenterte at det var lagt ny bordkledning over den gamle. Etter visningen sa megleren at dette var grunnen til at de ikke ønsket å kjøpe boligen. Klageren spurte megleren om bordkledningen var et problem, men megleren mente at det ikke var det. Heller ikke takstmannen hadde skrevet noe om dette. Tiden gikk, og klageren holdt noen visninger på egen hånd fordi megleren var bortreist. Et par ønsket å legge inn bud på boligen etter at de hadde vært på en kort visning, men megleren sa at de ikke ville betale mer enn kr 3 200 000, det vil si kr 600 000 under prisantydning. Klageren, som på dette tidspunktet satt med to boliger, aksepterte et bud på dette beløpet.

Kjøperne var ikke fornøyde. Bordkledningen, som megleren tidligere hadde sagt at klageren ikke skulle bry seg om, var det første kjøperne klaget på. Deretter gikk det slag i slag, og omtrent hele boligen måtte gjøres om. Klagerens eierskifteforsikringsselskap har utbetalt
kr 850 000 i prisavslag til kjøperne, men forsikringsselskapet mener at klageren har tilbakeholdt opplysninger om bordkledningen, og de krever derfor regress med kr 250 000.

Alt startet med bordkledningen. Det var enkelt å se at det var lagt ny bordkledning over den gamle, og både megleren og takstmannen har derfor tilbakeholdt opplysninger. Det er ikke rimelig at klageren skal holdes ansvarlig når megleren og takstmannen har gjort feil. Klageren er jo ikke mer bygningskyndig enn megleren. Klageren stiller spørsmålstegn ved systemet.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må betale klageren erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede lurer på hvorfor klageren nå går på megleren. Helt siden det ble en forsikringssak har klageren ringt megleren og sagt hvor forferdelig kjøperen er. Hun har også sendt en e-post hvor hun spurte om megleren, takstmannen og klagerens eierskifteforsikringsselskap har en slags allianse, siden det var megleren som ordnet med takstmann og forsikring. Megleren har opptrådt profesjonelt, og vist til at klagerens eierskifteforsikringsselskap tar seg av saken.

Det er riktig at klageren sa opp oppdraget to ganger. Begge gangene sa megleren at klageren gjerne måtte bytte megler. Etter meglerens mening var det ikke han som var problemet, men beliggenheten. Boligen ligger i en liten bygd uten mange referansesalg.

Det er ikke riktig at megleren skal ha sagt at klageren ikke trengte å bry seg om bordkledningen. Megleren holdt en visning for et ungt par, hvor den ene hadde med seg sin far som var snekker. Faren sa at det var en del ting han ville gjort annerledes, men det var ikke på grunn av bordkledningen alene at de ikke gikk for boligen. Hovedårsaken var beliggenheten. Etter visningen fortalte megleren klageren hva som ble sagt på visningen. Klageren forsto ingenting, for det var mannen hennes, som er utdannet snekker fra hjemlandet, som hadde gjort arbeidet. Det var på dette tidspunktet at megleren sa at klageren ikke trengte å bry seg. Paret var jo uansett ikke interessert i boligen.

Megleren er ikke bygningskyndig, og han må kunne stole på selgerens og takstmannens opplysninger.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmålet om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det sentrale spørsmålet i saken er om megler har uttalt til klager (oppdragsgiver) at det ikke var noe problem at det var dobbelt bordkledning. Klager har ikke sannsynliggjort at megler har uttalt seg om dette. Nemnda bemerker for øvrig at det ikke er noe krav om at en megler skal være bygningskyndig. Nemnda har ikke tatt stilling til om takstmannen kan ha et ansvar da det ikke er kommentert i tilstandsrapporten at det var lagt dobbelt bordkledning.

Klageren har også anført at megleren håndterte oppdraget på en dårlig måte, herunder at prisantydningen ble satt ned uten at eiendommen ble solgt. Når det gjelder prisen, er det til enhver tid markedet som bestemmer hva som er «riktig» pris. Meglers prisantydning er ikke noen «garanti» for at eiendommen vil bli solgt til denne prisen, men meglers vurdering av hva sannsynlig pris er på et gitt tidspunkt.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.