Klage nr:
10/07

Avgjort:
04.10.2007

Saken gjelder:
Misnøye med meglers saksbehandling

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Stavanger Borettslagsmegling
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2007/1007