Klage nr:
107/07

Avgjort:
25.10.2007

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen, påstand om feil lovanvendelse i kjøpekontrakten m.v.

Foretakets navn:
Terra Eiendomsmegling Akershus AS Bjørkelangen
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2007/10707