Klage nr 2019018

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. april 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Schala & Partners avd. Bjørvika/Gamle Oslo AS

Saken gjelder:                God meglerskikk

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Selgeren nektet å la navnet til klagerens kone bli tatt med i kjøpekontrakten fordi budet ble gitt i klagerens navn. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å nekte å overskjøte leiligheten på klagerens kone.

Innklagede anfører at det er utenfor meglerens kontroll at selgeren nektet å la navnet til klagerens kone bli tatt med i kjøpekontrakten. 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren forklarte megleren at det ikke ble noe bud før huset hans var solgt. Likevel ringte megleren flere ganger og maste om at klageren måtte legge inn bud. Huset ble etter hvert solgt. Megleren ringte klageren på nytt og presset med at selgeren kom til å trekke leiligheten fra markedet dersom klageren ikke snart la inn bud. I tillegg kritiserte han megleren som formidlet salget av huset til klageren. Klageren la først inn et bud på kr 3 300 000, som ble avvist. Deretter la han inn et bud på kr 3 370 000, som ble akseptert.

Etter kjøpet ble klageren kontaktet av megleren. Megleren fortalte at selgeren ikke aksepterte at navnet til klagerens kone ble tatt med i kjøpekontrakten. Klageren hadde lagt inn budet i sitt eget navn fordi han ikke visste bedre. For at selgeren skulle akseptere at navnet til klagerens kone ble tatt med i kjøpekontrakten, krevde han at overtakelsen ble fremskjøvet med to måneder.

Megleren nektet å overskjøte leiligheten på klagerens kone. Klageren lurer på om megleren kan gjøre dette fordi klageren glemte å oppgi navnet til klagerens kone i budet. Megleren var klar over at begge to skulle stå som kjøpere.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede bestrider at megleren har presset klageren. Det var selgeren som sa at han vurderte å ta leiligheten av markedet og leie den ut noen år. Megleren ble like overrasket over dette som klageren. Videre bestrider innklagede at megleren har kritisert megleren som formidlet salget av huset til klageren.

Når det gjelder kjøpekontrakten, er det selgeren som bestemmer om han skal gå med på en endring av avtalen eller ikke. I dette tilfellet nektet selgeren å ta navnet til klagerens kone med i kjøpekontrakten med mindre overtakelsen ble fremskjøvet med to måneder. Dette er utenfor meglerens kontroll.

Både kontraktsmøtet og overtakelsen er gjennomført. Begge gikk fint for seg.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Rent avtalerettslig kan ikke en megler etter budaksept tvinge gjennom at andre enn budgiver skal stå som kjøpere av en eiendom i kjøpekontrakten og på skjøtet. Det må i så fall selger akseptere. Megler har derfor ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

En annen sak er at megler i ettertid kunne gitt råd til kjøper om at han etter at overdragelsen var gjennomført, kan overskjøte en ideell halvdel (eller mere eller mindre) til sin ektefelle. Det vil da bare påløpe tinglysingsgebyr kr 525, men ikke dokumentavgift.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.