Klage nr:
143/07

Avgjort:
12.12.2007

Saken gjelder:
Feil/mangelfulle opplysninger

Foretakets navn:
M2 Eiendomsmegling AS
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2007/14307