Klage nr 2019063

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. juni 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget: DNB Eiendom AS (avd. Kalbakken)

Saken gjelder: Meglerens vederlag/honorar/utlegg

Saksfremstilling:

I 2018 hadde klageren tre ulike meglerforetak på befaring. Megleren til innklagede var på befaring, men klageren valgte et annet meglerforetak. Senere mottok klageren en faktura på kr 13 750 fra innklagede. Klageren anfører at befaringen skulle være gratis, og krever derfor at kravet om betaling frafalles.

Innklagede anfører at klageren signerte oppdragsavtale med innklagede. Siden leiligheten ble solgt gjennom et annet meglerforetak i oppdragstiden, har innklagede krav på kr 43 375.
I stedet har klageren blitt fakturert for kr 13 750. 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Etter avtalen skulle befaringen være gratis, men likevel har klageren blitt fakturert for
kr 13 750. Klageren ble «overvåket» av megleren etter at klageren hadde gitt megleren beskjed om at hun skulle refinansiere lånet i stedet for å selge.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren signerte oppdragsavtale med innklagede. Senere så megleren at leiligheten var lagt ut for salg gjennom et annet meglerforetak. Leiligheten ble solgt kort tid etter. Siden leiligheten ble solgt i oppdragstiden, har innklagede krav på kr 43 375. Av hensyn til klageren har innklagede likevel kun krevd betaling for befaring og verdivurdering, samt oppsigelseshonorar. Totalt blir dette kr 13 750.

Innklagede bestrider at megleren overvåket klageren.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om at innklagede frafaller sitt krav om betaling. 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

Klageren har skrevet under på oppdragsavtalen, hvor det fremgår hva megler har krav på hvis det ikke blir noe av salget. I dette tilfellet valgte selger (klager) et annet meglerforetak til tross for at hun hadde forpliktet seg overfor innklagede.

Innklagede har krav på oppgjør i henhold til oppdragsavtalen, men har valgt å redusere beløpet ved at det kun er krevd betaling for befaring og verdivurdering, samt oppsigelseshonorar.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.