Klage nr. 2019112

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 21. oktober 2019.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Straume

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budrunden

Saksfremstilling:

I 2019 bød klageren på en fritidseiendom som innklagede formidlet. Etter budrunden hadde klageren høyeste bud inne på prisantydning, men selgerne valgte å akseptere et bud som var kr 100 000 lavere. Siden det ifølge klager aldri var aktuelt for selgerne å selge til klageren, anfører klageren at megleren brukte han som en «brikke» til å presse opp prisen. I tillegg anfører klageren at salgsoppgaven inneholdt uriktige opplysninger om eiendommens areal.

Innklagede anfører at selgerne sto fritt til å akseptere et lavere bud, og bestrider at klageren ble brukt som en «brikke» til å presse opp prisen. Når det gjelder eiendommens areal, sto det i salgsoppgaven at eiendommen ikke var oppmålt.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Etter at klageren og budgiver nr. 2 hadde budt over hverandre flere ganger, hadde klageren bud inne på kr 2 100 000, mens budgiver nr. 2 hadde lagt inn bud som var kr 100 000 lavere. Klageren forlenget akseptfristen med én time, og like før akseptfristen gikk ut, ringte megleren og fortalte at selgeren ønsket å selge til budgiver nr. 2, selv om budet til klageren var høyere. Det betyr at klageren aldri var aktuell som kjøper, og han har dermed blitt brukt som en «brikke» for å presse opp prisen. I salgsoppgaven sto det at eiendommen var på
93 kvadratmeter. Etter salget ble eiendommen målt opp, og da viste det seg at arealet som var innegjerdet var på 150 kvadratmeter. Det betyr at selgeren solgte en eiendom med et større areal enn det han egentlig eide.

Innklagede har i korte trekk anført:

Budgiver nr. 2 var et samboerpar. Da klageren hadde lagt inn bud på kr 2 100 000, ringte megleren for å spørre om de ønsket å legge inn et høyere bud. De hadde egentlig bestemt seg for å gi seg på kr 2 000 000, men vedkommende megler snakket med, ville likevel ringe til samboeren sin og høre hva han sa. På dette tidspunktet var samboeren på trening, og det tok derfor noe tid. Megleren ringte til klageren og fortalte at selgeren ønsket å vente og se hva budgiver nr. 2 endte opp med. Klageren forlenget derfor akseptfristen på budet sitt med én time. Da budgiver nr. 2 ga beskjed om at de ikke ønsket å by høyere, bestemte selgeren seg for å avslå budet til klageren, og akseptere budet til budgiver nr. 2, selv om det var lavere.

Megleren ringte så til klageren for å fortelle at selgeren hadde valgt det andre budet. Klageren ble frustrert, og det er forståelig. Meglere ønsker også å selge til høyeste bud. Selgerne visste hvem som bød, og under budrunden sa de ingenting om at de ikke ønsket å selge til klageren. Megleren forklarte klageren at selgerne sto fritt til å velge hvilket bud de ønsket å akseptere.

Når det gjelder arealet på eiendommen, sto det i salgsoppgaven at eiendommen ikke var oppmålt. Etter kjøpet krevde klageren å måle opp eiendommen. Klageren hadde ingen innsigelser til opplysningene i salgsoppgaven før eller under budrunden.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Budrunden

Klageren hevder at han aldri var aktuell som kjøper, og at han er blitt brukt som en «brikke» for å presse opp prisen. Dette er imidlertid en helt udokumentert påstand som ikke kan føre frem. En selger kan for øvrig selv velge hvem han vil selge til, og det behøver ikke nødvendigvis å være til den med høyest bud.

Arealet

I salgsoppgaven stod det at var eiertomt, og at den ikke var oppmålt. Det var ikke angitt noe areal. Slik saken er opplyst, har ikke nemnda grunnlag for å ta stilling til om megler her har gjort noen feil. Uansett kan det ikke sees å ha noen betydning for det som er sakens tema, budrunden.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.