Klage nr:
19/07

Avgjort:
RE/MAX Tromsø

Saken gjelder:

Meglers ansvar for manglende tilbehør

 

Foretakets navn:
RE/MAX Tromsø

 

Saksfremstilling:

Klagerne kjøpte leilighet gjennom innklagede.

I salgsoppgaven er bl.a. samtlige hvitevarer på kjøkkenet beskrevet. Ved overtakelsen oppdaget klagerne at selgeren hadde fjernet kjøleskapet. Innklagede nekter for å ha begått feil.

Faglig leder ved foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I salgsoppgaven var mye av inventaret listet opp, bl.a. hvitevarene på kjøkkenet, leverandør av interiøret på bad og kjøkken m.v. Salgsoppgaven gir uttrykk for at kjøkkenløsningen er en del av verdivurderingen og dermed prisantydningen. Da klagerne skulle overta boligen, var imidlertid deler av kjøkkenløsningen fjernet (kjøleskap, vinskap og fryseskap). Dette ble derfor klaget på under overtakelsen, da klagerne hadde inntrykk av at alle hvitevarene skulle følge med kjøpet. Beskrivelsen av boligen i salgsoppgaven viser at dette er med i prisfastsettelsen. Deler av den fjernede løsningen er avhengig av vanntilførsel, og frakoblingen var utført på en slik måte at det kunne ha forårsaket vannlekkasje på kjøkkenet. Innklagede forsvarer seg med at «prisforlangende for boligen ville være atskillig høyere dersom alle gjenstandene som var beskrevet skulle medfølge».

Samtlige hvitevarer på kjøkkenet inngår i en helhetlig løsning, og det fjernede utstyret må derfor erstattes med identiske deler fra samme produsent. Det ble ikke tatt forbehold noe sted i prosessen om at selger skulle beholde noe av det som ble beskrevet i kjøkkenløsningen. Disse ble brukt i markedsføringen av eiendommen, og skal således «følge eiendommen vederlagsfritt». Det var tatt et slags forbehold om HI-FI-anlegget i boligen («nærliggende å tro at anlegget vil følge med ved et fremtidig salg»), men selgeren fjernet dette før overtakelse. Klagerne har ikke protestert på dette.

Klageren anfører at gjenstander som ikke er ment å være med i prisvurderingen og som ikke skal medfølge ved salget, selvsagt ikke må være med i beskrivelsen av boligen. Boligen ble kjøpt til prisantydning.

Klagerne ønsker at innklagede erstatter utstyret som er fjernet fra boligen.

Innklagede anfører:

Boligen ble bygget i 2006. Leiligheten var veldig påkostet i forhold til standardleveransen, og prisantydningen var derfor relativt høy i forhold til selgers kjøpesum fra utbygger. I forbindelse med markedsføring av boligen anså innklagede det nødvendig å beskrive oppgraderingen, og benyttet derfor «beskrivelse av X bolig» som vedlegg til prospektet. Beskrivelsen er en utfyllende opplisting av alt tilleggsarbeidet som ble utført fra leiligheten var ny, og var i følge selger utarbeidet i forbindelse med en verdivurdering som skulle avholdes ved et annet meglerkontor. Opprinnelig prisantydning for boligen var kr 4200000, og omfattet samtlige gjenstander i beskrivelsen. Etter at prisantydningen ble satt ned til kr 3990000, var det ikke lenger aktuelt for selger å overlate gjenstander vederlagsfritt til kjøper. Særlig med tanke på at disse ikke nødvendigvis må medfølge ved salget (kjøleskapet var ikke integrert).

Hvitevarene som kreves erstattet, er beskrevet i prospektet, men er ikke integrerte i kjøkkeninnredningen, og det foreligger ikke særskilt avtale om at de skal medfølge. Innklagede har tvert i mot gjort spesielt oppmerksom på at gjenstandene ikke ville medfølge salget. Innklagede har derfor avvist klagerens krav om erstatning.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder erstatning for hvitevarer som var beskrevet i prospektet, men som var fjernet ved overtakelsen.

Innklagede har inntatt beskrivelse av bl.a. hvitevarene på kjøkkenet i salgsoppgaven. Beskrivelsen er ikke et vedlegg i salgsoppgaven, men en del av prospektet. Man må gå ut i fra at denne beskrivelsen er klart salgsfremmende, og det vil derforvære naturlig at gjenstandene skal følge salget. Dersom disse skulle unntas salget, kunne ikke innklagede fremheve gjenstandene i salgsoppgaven.

Innklagede påstår å ha gitt muntlig beskjed om noe annet, men dette er ikke dokumentert.

Konklusjon

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må erstatte de fjernede gjenstandene.Oslo, den 2. mai 2007

(sign.)Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)Tore Bråthen

formann

(sign.)Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant