Klage nr. 2020097

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 5. oktober 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Frogner Eiendomsmegling AS (Sem & Johnsen Eiendomsmegling Frogner)

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klageren en eierseksjon som innklagede formidlet for 13 millioner kroner. I salgsoppgaven var det tatt inn bilder av en del av takterrassen som ikke var felles, og som tilhørte andre seksjonseiere. Klageren anfører at megleren ga uriktige opplysninger, og krever 200 000 kroner i erstatning.

Innklagede erkjenner at salgsoppgaven inneholdt feil bilder, men bestrider erstatningskravet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Innklagede har ikke etterkommet nemndas avgjørelse.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven stod det at det var felles takterrasse, og det var tatt inn bilder som viste en takterrasse med god plass. Senere viste det seg at den delen av takterrassen som er felles, er smal og trang. Det er for eksempel ikke mulig å sette ut solsenger der. På visningen fokuserte klageren på selve leiligheten og boden siden disse tilhørte seksjonen, og tok ikke en tur opp på takterrassen for å se. Det var vinter, og klageren stolte på de fine bildene i salgsoppgaven.

Klageren føler seg «lurt» av megleren, og krever 200 000 kroner i erstatning. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Etter den tredje visningen oppdaget megleren at det var tatt inn bilder i FINN-annonsen som viste en del av takterrassen som ikke var felles, og som tilhørte andre seksjonseiere. Megleren fjernet disse bildene, men han glemte å fjerne bildene fra salgsoppgaven. Bildene var fjernet fra FINN-annonsen da klageren var på visning. Alle som var på visning ble tilbudt å besiktige takterrassen, og megleren orienterte om at det pågikk en tvist mellom noen av seksjonseierne og utbyggeren om takterrassen. Det var viktig for megleren at alle interessentene besiktiget takterrassen, slik at alle fikk med seg hvilke deler som var felles, og hvilke som tilhørte andre seksjonseiere. Tvisten mellom noen av seksjonseierne og utbyggeren var for øvrig omtalt i salgsoppgaven. Seksjonsbegjæringen lå også vedlagt.

Innklagede erkjenner at salgsoppgaven inneholdt feil bilder, men bestrider erstatningskravet. Selv om det stilles strenge krav til en meglers aktsomhet, er det likevel et visst spillerom før adferd som kan kritiseres, er erstatningsbetingende uaktsomt.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Det er på det rene at det i salgsoppgaven var inntatt opplysninger og bilder om takterrassen som viste seg å være feil. Innklagede har ikke sannsynliggjort eller dokumentert at disse feilaktige opplysningene ble korrigert overfor kjøper (klager). Det kunne eventuelt enkelt vært gjort ved for eksempel å sende en e-post til kjøper. I denne forbindelse kan det ikke ha noen betydning at klager ikke gikk opp og så på terrassen, selv om han hadde anledning til det.

Nemnda mener at megleren her har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet, og at innklagede er erstatningsansvarlig for det økonomiske tapet klageren har lidt. Eiendommen ble solgt for 13 millioner kroner. Erstatningen må fastsettes skjønnsmessig, og etter nemndas syn er ikke klagerens krav på 200 000 kroner i erstatning urimelig, og kravet legges til grunn.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Frogner Eiendomsmegling AS (Sem & Johnsen Eiendomsmegling Frogner) må betale 200 000 kroner i erstatning til klageren.