Klage nr. 2020204

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 15. mars 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Boa Eiendomsmegling Nordstrand AS

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling

I 2015 formidlet innklagede salget av klagerens bolig. Boligen ble solgt for 4 750 000 kroner etter første visning. Noen år senere oppdaget klageren at andre boliger i området hadde blitt solgt for en høyere pris. Klageren lurer på om det var lurt av henne å følge meglerens råd om å selge boligen etter første visning.

Innklagede anfører at prisen ikke var dårlig sammenlignet med andre salg i området på salgstidspunktet, og at klageren aksepterte budet etter å ha spurt megleren om råd.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Huset ble solgt for 4 575 000 kroner etter anbefaling fra megleren. For en stund tilbake oppdaget klageren ved en tilfeldighet at nabohuset ble solgt for 5 750 000 kroner. Klageren sjekket derfor hva andre hus i samme gate hadde blitt solgt for. Huset til klageren var arkitekttegnet, mens de fleste andre husene var ferdighus.

Megleren har sagt at han anbefalte å selge etter første visning fordi det var kort tid til fellesferien. I tillegg ville han ikke at klageren skulle sitte med huset og det nye bostedet samtidig. Men klageren hadde ikke noe nytt bosted i sikte på dette tidspunktet. Videre har megleren sagt at dersom klageren hadde solgt fire år senere, ville hun fått nærmere 6 000 000 kroner.

Sønnen til klageren er barndomsvenn av megleren, og han har fortalt at megleren og kjøperen gikk i samme klasse de to første årene på barneskolen. Megleren og kjøperen gikk også i samme parallellklasse på ungdomsskolen. Megleren var mye på besøk hos sønnen til klageren i barndommen.

Klageren ønsker nemndas vurdering av om hun gjorde galt i å følge meglerens råd om å selge huset for 4 750 000 kroner etter første visning i 2015.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren forklarte klageren fordelene og ulempene med å ha én eller to visninger. Klageren og megleren ble enige om å sette opp én fellesvisning, og heller takke ja til privatvisninger dersom noen ønsket det.

Innklagede bestrider at klageren ikke kjøpte ny bolig før hun solgte den gamle. Klageren kjøpte ny bolig dagen etter at den gamle ble lagt ut for salg.

Boligen ble solgt dagen etter fellesvisningen. Det er riktig at megleren kjenner en i familien til de som kjøpte boligen, men dette fikk klageren beskjed om. Klageren spurte megleren om råd før hun aksepterte budet, og megleren sa at han ikke trodde klageren ville få en bedre pris før fellesferien, som bare var en drøy uke unna. Overtakelsen på den nye boligen til klageren var i september, og ved å akseptere budet ville det bli minimalt med mellomfinansiering. På bakgrunn av disse vurderingene valgte klageren å akseptere budet.

Prisen var uansett ikke dårlig sammenlignet med andre salg i området på salgstidspunktet. Boligen hadde oppussingsbehov, og kjøperne har ifølge dem selv pusset opp for over 1 000 000 kroner. Når det gjelder boligen som ble solgt for 5 750 000 kroner, ble denne solgt nesten fire år senere. Hvis man indeksregulerer prisen klagerens bolig ble solgt for, utgjorde dette beløpet 5 820 000 kroner på samme tidspunkt.

Etter at klageren konfronterte megleren med sine følelser rundt salget, inviterte megleren klageren til et møte på sitt kontor. Megleren gikk gjennom saken, og megleren fikk inntrykk av at møtet var oppklarende for klageren.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Slik saken er opplyst, finner ikke nemnda at det er grunnlag for å kritisere megleren for at boligen ble solgt for 4 750 000 kroner etter første visning i 2015. Det var for øvrig ifølge innklagede også tre budgivere.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.