Klage nr. 2020235

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 15. mars 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Schala & Partners avd. Sagene AS

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen. Krav om at megleren frafaller sitt krav om betaling for fotografering.

Saksfremstilling

I 2019 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren valgte å si opp oppdraget etter kort tid blant annet fordi hun var misfornøyd med bildene i salgsoppgaven. Klageren anfører at det ble inngått en avtale om at klageren ikke skulle betale noe for fotograferingen, og krever at innklagede frafaller kravet.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren valgte megleren til innklagede på grunn av de fine bildene som megleren viste frem på befaringen. Megleren sa at fotografen var veldig dyktig, og at han hadde hatt flere bilder på trykk i interiørblader. Men bildene fotografen tok ble veldig dårlige, noe megleren var enig i. Klageren og megleren ble derfor enige om at klageren ikke skulle betale noe for fotograferingen. I stedet skulle megleren bruke bildene som klageren selv hadde tatt.

Salgsoppgaven var amatørmessig. Det var blant annet tatt inn et bilde av en dør på et sted hvor det skulle vært et bilde av gangen, og bildet av dusjen var «dratt». Salgsoppgaven var så dårlig at klageren så seg nødt til å si opp oppdraget og finne et annet meglerforetak. Sluttproduktet var noe helt annet enn det klageren ble forespeilet på befaringen.

Megleren mente at bildene så dårlige ut, fordi salgsoppgaven bare kunne åpnes i Internet Explorer. Målgruppen til klagerens leilighet var studenter og unge voksne, som ofte bruker mobil/nettbrett. Det må kunne forventes at salgsoppgaven kan åpnes i flere nettlesere, slik at den når ut til interessentene.

Klageren krever at innklagede frafaller kravet om 3 500 kroner i betaling for fotograferingen.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det var meglerens faste fotograf som tok bilder av leiligheten. Det var denne fotografen som hadde tatt bildene som klageren fikk se på befaringen.

Klageren var ikke fornøyd med bildene. Hun viste blant annet til bilder fra en tidligere Airbnb-annonse, som hun selv hadde tatt. Megleren var enig i at bildene ikke var optimale. Men bildene fra Airbnb-annonsen hadde flere grønne planter og friske blomster, og dette har en del å si for resultatet.

Megleren tok kontakt med fotografen og spurte om han kunne komme og ta nye bilder. I så fall skulle megleren dekke denne kostnaden. Men klageren ønsket ikke å ta nye bilder fordi det var så mye jobb med klargjøring.

Klageren og megleren ble enige om å bruke noen bilder fra fotografen, og noen bilder fra Airbnb-annonsen. Da megleren var ferdig med salgsoppgaven, sendte klageren en SMS om at salgsoppgaven var noe av det styggeste hun hadde sett. Megleren skjønte ikke med en gang hva klageren mente. Klageren var fornøyd med bildene, og megleren hadde fått tommel opp for teksten. Det viste seg at klageren hadde åpnet salgsoppgaven på mobil, og at hun bare så én og én PDF-side. Hadde klageren åpnet salgsoppgaven i en annen nettleser eller på PC, kunne hun bladd i salgsoppgaven som en bok.

Klageren mente megleren ikke kunne levere det produktet hun forventet. Hun ønsket derfor å si opp avtalen. I henhold til oppdragsavtalen hadde innklagede krav på 12 500 kroner for påløpt arbeid pluss utlegg. Innklagede valgte å ikke fakturere noe for påløpt arbeid for å holde en god tone med klageren. Siden megleren hadde jobbet gratis for klageren, forventet megleren forståelse for at innklagede måtte ta seg betalt for bildene på 3 500 kroner. Innklagede kunne ikke forvente at fotografen også skulle jobbe gratis. Fotografen hadde jo tilbudt seg å komme og ta nye bilder.

Megleren sendte over all informasjon til den nye megleren før klageren fikk fakturaen for oppsigelsen. Dette gjorde megleren for å ikke forhindre prosessen med den nye megleren. Leiligheten ble for øvrig lagt ut med det nye meglerforetaket én uke senere, og solgt for langt over prisantydning på første forsøk.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om at innklagede frafaller sitt krav om betaling.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klageren gis medhold.

Spørsmålet er om klageren må betale 3 500 kroner for fotograferingen. Innklagede synes å erkjenne at det var enighet om at klageren ikke skulle betale for fotograferingen, men at det forutsatte at oppdraget fortsatte. Den uklarhet som her er skapt for hva som var forutsetningen for at det ikke skulle betales for fotograferingen, må megleren ta ansvaret for.

Konklusjonen blir følgelig at innklagede må frafalle kravet på betaling av 3 500 kroner for fotograferingen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Schala & Partners avd. Sagene AS må frafalle kravet på 3 500 kroner for fotograferingen.