Klage nr. 2020242

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 15. mars 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Margrethe Røse Solli, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Drammen

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen. Krav om bortfall av vederlag

Saksfremstilling

I 2020 formidlet innklagede salget av klagernes hytte. Prisantydningen var 1 600 000 kroner. Hytta ble solgt for 2 070 000 kroner etter en budrunde med fem budgivere. Klagerne har en rekke innsigelser til meglerens håndtering av oppdraget. Det er blant annet anført at megleren nektet å legge hytta ut for salg med en høyere prisantydning. Klagerne har også anført at fellesvisningen ble gjennomført på en uforsvarlig måte under pandemien. Klagerne krever at innklagede frafaller sitt krav om vederlag i sin helhet.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.


Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Prisantydning

Klagerne fikk ingen prisantydning fra megleren. Megleren sa klagerne måtte vente på takstrapporten. Da klagerne fikk tilsendt forslag til FINN-annonse, hadde megleren skrevet inn 1 600 000 kroner som prisantydning. Det var samme beløp som takstmannen hadde skrevet som anslått markedspris i takstrapporten. Klagerne protesterte, og ville ha
1 700 000 kroner som prisantydning. Megleren frarådet klagerne å endre prisantydningen, og sa det var uvanlig å gå ut med en annen prisantydning enn takstmannens anslåtte markedspris. Klagerne har solgt flere boliger tidligere, og har aldri opplevd at takstmannen bestemmer markedsprisen. Hytta lå i et attraktivt område med utsikt og basseng, og klagerne visste at det ville bli stor pågang.

Bilder

Klagerne ble ikke fornøyde med alle bildene. Det var tydelig at fotografen hadde dårlig tid. Strømledningene over hytta kom med på alle utsiktsbildene. Dette hadde vært unngått om fotografen hadde flyttet seg to meter til siden. Men fotografen lyttet ikke til klagerne.

Takstrapport

Det tok 18 dager før klagerne hørte noe fra takstmannen. I takstrapporten var det flere faktafeil. Tre ganger måtte klagerne lese gjennom mange sider og rette opp. Likevel var det flere faktafeil i takstrapporten som lå vedlagt salgsoppgaven.

Visninger

Det var voldsom respons på FINN-annonsen, og åtte–ti familier kom innom hytta hver dag før visningen for å se. Klagerne, som begge var i risikogruppen for coronaviruset, bodde på hytta i denne perioden. På grunn av smittefaren ble klagerne engstelige for gjennomføringen av visningen. Megleren hadde bare satt opp én fellesvisning, og det mellom kl. 17 og 18 på en torsdag. Klagerne sendte flere e-poster og SMS-er til megleren og foreslo å holde privatvisninger på grunn av den store pågangen. I tillegg til smittefaren var klagerne bekymret for at visningstidspunktet ikke skulle passe for interessenter som var i jobb.

Lørdagen før fellesvisningen ringte megleren og spurte om klagerne kunne holde privatvisning for fem familier dagen etter. Visningen gikk fint. Klagerne sto ute og ønsket alle velkommen, og de hadde satt frem håndsprit. Interessentene holdt god avstand til hverandre. Klagerne pratet med megleren etter visningen, og sa at de ønsket å holde visning hver dag frem til fellesvisningen. Megleren sa nei, og sa han hadde full kontroll. Klagerne ble fortvilet.

På fellesvisningen ble det kaos. Klagerne ønsket å være tilgjengelig for interessentene, men megleren nektet. I stedet måtte klagerne sitte hos naboen nede i veien. Klagerne kunne herfra følge med på alle som gikk til og fra hytta. Det var 80–100 mennesker på visningen. Kl. 20.30 kom megleren ned til klagerne og sa det var én mann igjen i hytta. Da klagerne spurte hvorfor en fremmed mann fikk være igjen i hytta, sa megleren at mannen ikke fikk alenetid i hytta siden det var så mye folk. Megleren lurte på om klagerne kunne gå opp til mannen.

Klagerne fikk sjokk da de kom opp til hytta. Det hadde ligget folk i dobbeltsenga og det var masse rot. Sikringsskapet hadde låst seg. Men på badet var det verst. Både urinalet og forbrenningstoalettet hadde vært brukt. I forbrenningstoalettet hadde det ikke blitt brukt pose. Klagerne måtte vaske og rydde i flere timer, og var ikke i seng før etter midnatt. Klagerne er bekymret for at de kan ha mistet interessenter på grunn av lyden og lukten fra forbrenningstoalettet. I tillegg til at det var kaos i hytta, var brønnhuset revet opp fra grunnmuren. Klagerne klarte å reparere brønnhuset et par dager senere.

Klagerne har pratet med kjøperne om hvordan de opplevde visningen. Kjøperne var en familie på fem, to foreldre og tre barn. Da kjøperne kom i 18-tiden, sto meglerne på terrassen og pratet sammen. Meglerne så at kjøperne kom, men kjøperne fikk ingen oppmerksomhet. De fikk ikke en gang beskjed om å bruke håndsprit eller hansker. Men det sto et lite bord med små håndspritflasker på terrassen. Til slutt måtte kjøperne rope til meglerne og spørre om de kunne gå inn i hytta og se. Meglerne svarte at de bare kunne gå inn. Inne hørte kjøperne stemmer fra en luke ned til kjelleren. Luka er bak en høy kjøkkenbenk, og det er vanskelig å se den uten å tråkke feil. I stedet for å passe på at ingen tråkket ned i luka, sto meglerne ute og pratet sammen. Da kjøperne senere spurte om det var badeplass ved fjorden, svarte megleren at han ikke visste. Men det er jo en flott badeplass for familier bare ti minutter nedenfor hytta.

Krav om bortfall av vederlag

Salgsprosessen har gjort at klagernes helsetilstand har forverret seg. Klagerne føler seg overkjørt, og at megleren ikke ivaretok dem. Megleren lovet at salget skulle bli gjennomført på en forsvarlig måte under pandemien, men slik ble det ikke. Klagerne krever at innklagede frafaller sitt krav om vederlag i sin helhet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Prisantydning

Prisantydningen var basert på hyttas tilstand, beliggenhet og referansesalg i området. Ofte gjør megleren og takstmannen sammenfallende vurderinger. Slik var det også i dette tilfellet. Innklagede erkjenner at det var en dialog mellom klagerne og megleren vedrørende prisantydningen før hytta ble markedsført. Men klagerne godkjente salgsoppgaven uten å kommentere prisantydningen. Det er uansett tilbud og etterspørsel på markedsføringstidspunktet som avgjør salgssummen. I denne saken ble det en budrunde med fem budgivere. Innklagede ser at markedet var villig til å betale mer for hytta enn det meglerens vurdering tilsa.

Takstrapport og bilder

Megleren anbefalte takstmannen og fotografen fordi innklagede har gode erfaringer med dem. Både takstmannen og fotografen er selvstendige og uavhengige parter i salgsprosessen.

Visninger

Det var mange påmeldte til fellesvisningen. Megleren tok med seg en assistent for å kunne gjennomføre visningen på en forsvarlig måte og i henhold til innklagedes retningslinjer under pandemien. Det er alltid noen som ikke har mulighet til å komme på fellesvisning og i stedet ønsker privatvisning. Men innklagede jobber alltid for at flest mulig skal komme på fellesvisning.

Det er vanlig å skrive i FINN-annonsen at fellesvisningen varer i én time. Men det tilrettelegges for at det ikke skal komme for mange samtidig. En visning varer så lenge at alle som ønsker å se boligen, får det. Det er ikke uvanlig med visninger som varer i tre–fire timer selv om det står én time i FINN-annonsen. Noen ganger kommer de som har meldt seg på en visning alene, mens andre ganger kommer hele familien. Det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange som kommer.

Innklagede bestrider at det var kaotisk under visningen. Megleren og assistenten sørget for at det ikke skulle være for mange inne i hytta samtidig. De var også tilgjengelig for interessentene som hadde spørsmål. Verken megleren eller assistenten la merke til at toalettet eller sengen ble brukt, eller at brønnhuset sto åpent. Det er beklagelig at noen interessenter ikke opptrådte med alminnelig høflighet og respekt for andres eiendom.

Megleren ønsket ikke at klagerne skulle være til stede under fellesvisningen på grunn av smittefaren.

Når det gjelder interessenten som ble igjen da megleren dro, hadde megleren telefonnummeret hans.

Kravet om bortfall av vederlag

Det er beklagelig at klagerne ikke er fornøyde med tjenesten innklagede har levert. Men innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk eller brutt sine plikter på en annen måte. Det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om bortfall av vederlag i sin helhet.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at saken avvises.

Saken reiser spørsmål som ikke er egnet til avgjørelse ved nemndas skriftlige behandling. Blant annet ville det her vært nødvendig å motta forklaringer fra klagerne, kjøperne, megler, visningsdeltakere og andre eventuelle vitner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Saken avvises.