Klage nr. 2021042

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. august 2021.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Oslo Syd

Saken gjelder:               Påstått brudd på god meglerskikk og meglerens håndtering av budrunden

Saksfremstilling

I 2020 deltok klageren i en budrunde på en bolig. Innklagede formidlet salget. Klageren la inn det høyeste budet, men megleren mente klagerens finansiering ikke kunne bekreftes. Selgeren valgte derfor å akseptere et lavere bud hvor finansieringen var i orden. Klageren anfører at megleren burde gjort nærmere undersøkelser i banken for å sjekke finansieringen hans. I tillegg anfører klageren at visningen ble gjennomført i strid med innklagedes egne retningslinjer for visninger under pandemien. Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Visningen

Klageren meldte seg på visningen gjennom et påmeldingsskjema i annonsen, uten å få videre instrukser. På visningen var det fullt hus, og det var umulig å holde avstand. Verken megleren eller de øvrige visningsdeltakerne tok forhåndsregler, i strid med innklagedes egne retningslinjer for visninger under pandemien. Klageren kritiserte hendelsen, men megleren brydde seg ikke.

Budrunden

Dagen etter visningen la klageren inn et bud gjennom et komplisert budskjema på innklagedes hjemmesider. Mot slutten av budrunden sendte megleren en SMS til klageren og ba klageren om å ringe ham. I telefonsamtalen sa megleren at klageren måtte legge inn bud muntlig i stedet for skriftlig. Megleren spurte også om klagerens finansieringsplan. Klageren skulle finansiere kjøpet med egenkapital, og henviste til banken. Senere la klageren inn et muntlig bud over prisantydning, men megleren formidlet ikke budet til selgeren. I stedet fikk klageren beskjed om at boligen var solgt.

Meglerens begrunnelse var at klageren og hans familie var useriøse budgivere som ikke hadde finansieringen i orden. Klageren hadde gitt tydelig beskjed til megleren om at finansieringen var i orden, og at megleren kunne ringe banken for en bekreftelse. Men megleren mente det ikke var hans oppgave å ringe banken. I ettertid har klageren fått bekreftet fra banken at megleren ikke ringte dem.

Megleren har opptrådt klanderverdig og i strid med god meglerskikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Visningen

Etter meglerens oppfatning ble visningen gjennomført i tråd med retningslinjene. Det ble for øvrig ikke meldt om noen smittede etter visningen.

Budrunden

I budskjemaet hadde klageren skrevet inn hovednummeret til banken. Megleren spurte klageren om telefonnummeret til kontaktpersonen i banken som kunne bekrefte finansieringen, men klageren ga ikke navnet på kontaktpersonen. I stedet sa klageren at hele beløpet på tre millioner kroner var egenkapital. Etter hvert kom det frem at egenkapitalen var fordelt mellom flere familiemedlemmer i ulike banker. Megleren ga beskjed til klageren om at han ikke trodde selgeren ville akseptere budet fra klageren så lenge finansieringen ikke kunne bekreftes.

Klageren kan selv lastes for at han ikke fikk tilslaget. Megleren anstrengte seg for å undersøke klagerens finansiering.

I tråd med sine plikter hjalp megleren selgeren med å vurdere budene som kom inn. Megleren anbefalte selgeren å ikke akseptere klagerens bud siden finansieringen ikke kunne bekreftes. Det er uansett selgeren som bestemmer hvilket bud som skal aksepteres. Selgeren valgte å akseptere et lavere bud hvor finansieringen var i orden.

Senere har for øvrig klageren bestridt overfor innklagede at egenkapitalen var fordelt mellom flere familiemedlemmer i ulike banker, men det var slik megleren oppfattet det under budrunden.

Innklagede bestrider at megleren har forsømt sine plikter og opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og meglerens håndtering av budrunden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Visningen

På dette punktet står det påstand mot påstand som nemnda ikke kan ta stilling til under sin skriftlige behandling. Klageren har ikke sannsynliggjort at megleren ikke fulgte innklagedes interne retningslinjer for visninger under pandemien.

Budrunden

Når det gjelder budrunden, anfører innklagede at megleren ba om å få nummeret til kontaktpersonen i banken, men at klageren ikke gav ham det. Så vidt nemnda forstår, bestrider ikke klageren dette. I en slik situasjon er det vanskelig for nemnda å se hva megleren kunne gjort annerledes. Uansett er det opp til selgeren hvilket bud han eller hun ønsker å akseptere. Selgeren trenger for eksempel ikke å akseptere det høyeste budet. Slik saken er opplyst, har ikke klageren sannsynliggjort at megleren opptrådte i strid med god meglerskikk under budrunden.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.