Et bilde som inneholder pil

Automatisk generert beskrivelse

Klage nr. 2021225

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 3. februar 2022.

Thor Falkanger, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Schala & Partners avd. Kalbakken AS

Saken gjelder:              Gjenbruk av tilstandsrapport og bilder og krav om erstatning

Saksfremstilling

I 2021 formidlet innklagede salget av klagerens hytte. Kort tid etter salget oppdaget klageren at kjøperen hadde lagt ut hytta for salg på nytt med samme bilder og tilstandsrapport. Igjen var det innklagede som formidlet salget. Klageren anfører at megleren ikke var berettiget til å bruke tilstandsrapporten og bildene om igjen uten hans tillatelse, og krever 11 000 kroner i erstatning.

Innklagede bestrider erstatningskravet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

To uker etter salget oppdaget klageren at kjøperen hadde lagt ut hytta på nytt. Igjen var det innklagede som formidlet salget. Klageren ble nysgjerrig, og gikk inn på FINN-annonsen. Til klagerens store forbauselse ble bildene klageren hadde betalt 13 000 kroner for, brukt i annonsen. Det samme ble tilstandsrapporten klageren hadde betalt 8 000 kroner for.

Klageren kontaktet megleren på telefon, som først ikke ville innrømme feil. Det var vanlig at bildene ble brukt på nytt, sa han. Etter hvert la megleren seg flat, og klageren og megleren ble enige om at innklagede skulle betale klageren 15 000 kroner som kompensasjon. Etterpå fikk klageren en tekstmelding fra megleren hvor megleren bekreftet at klageren ville få pengene innen en bestemt dato. Årsaken var at megleren først fikk lønn da. Klageren stusset over dette, og sa dette var noe innklagede og ikke megleren skulle betale. Nei, dette var noe han selv måtte betale, sa megleren. Klageren og megleren ble etter hvert enige om at megleren skulle overføre beløpet med det samme.

Dagen etter fikk klageren en tekstmelding fra daglig leder hos innklagede. I tekstmeldingen viste daglig leder til dialogen klageren hadde hatt med megleren, og skrev det nå var han som hadde tatt over saken. Klageren skulle få en tilbakemelding etter sommerferien, sto det. Fire uker senere fikk megleren en e-post fra daglig leder. Her skrev daglig leder at megleren etter hans mening ikke hadde gjort noe galt.

Klageren bestrider at han var sint, aggressiv og truende i dialogen med megleren.

Klageren mener innklagede ikke var berettiget til å bruke tilstandsrapporten og bildene om igjen uten hans samtykke, og krever 11 000 kroner erstatning. I tillegg har klageren brukt mye tid og energi på saken, og lurer på om dette er noe han kan kreve kompensasjon for.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren brukte tilstandsrapporten og bildene om igjen midt i sommerferien. Dette ble godkjent av fotografen og daglig leder i selskapet som utarbeidet tilstandsrapporten. Det er vanlig å gjenbruke tilstandsrapporten og bildene når en bolig selges om igjen etter kort tid.

Når det gjelder dialogen mellom klageren og megleren, følte megleren seg utilpass i samtalen med klageren. Klageren var sint, aggressiv og truende mot megleren. På grunn av klagerens oppførsel fikk megleren «panikk», og tilbød 8 000 kroner for gjenbruk av tilstandsrapporten.  Dette var ikke klageren fornøyd med, og ville i tillegg ha kompensasjon for bildene og «påført ulempe».

Innklagede bestrider at klageren har lidt et økonomisk tap, og har derfor ikke vært villig til å betale en kompensasjon til klageren.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder gjenbruk av tilstandsrapport og bilder og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Nemnda ser det slik at klageren her i utgangspunktet har kommet til enighet med eiendomsmeglerfullmektigen om en minnelig løsning av tvisten vedrørende bilder og tilstandsrapport ved utbetaling av 8 000 kroner. Nemnda kan ikke se at klageren ikke hadde grunn til å innrette seg på at fullmektigen hadde anledning til å binde foretaket til en slik forliksavtale. Nemnda finner derfor at denne avtalen er bindende.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren får medhold i at Schala & Partners avd. Kalbakken AS skal utbetale 8 000 kroner i henhold til forliksavtalen.