Et bilde som inneholder pil

Automatisk generert beskrivelse

Klage nr. 2021230

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 3. februar 2022.

Thor Falkanger, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler Vest AS avd. Volda

Saken gjelder:              Meglerens håndtering av budrunden

Saksfremstilling

I 2021 deltok klageren i en budrunde på en bolig innklagede formidlet. Klageren la inn det høyeste budet, men selgeren aksepterte et bud fra en annen budgiver som var 10 000 kroner lavere. Klageren anfører at megleren håndterte budrunden på en kritikkverdig måte.

Innklagede bestrider at megleren kan kritiseres.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren la inn det høyeste budet i budrunden, men megleren strevde med å komme i kontakt med klagerens kontaktperson i banken. Kontaktpersonen hadde bare svart kort i en tekstmelding, og megleren tolket tekstmeldingen som at finansieringen ikke var i orden. Klageren ringte til kontaktpersonen umiddelbart, og fikk oppklart misforståelsen. Kontaktpersonen ringte da til megleren for å bekrefte finansieringen. Det tok ni minutter fra megleren informerte om usikkerheten rundt finansieringen til denne ble bekreftet. I mellomtiden hadde megleren bedt selgeren om å akseptere et lavere bud fra en annen budgiver.

Budjournalen viser at budet selgeren aksepterte, ble lagt inn etter at megleren hadde fått bekreftelsen fra rådgiveren om at finansieringen var i orden. Megleren hadde gode muligheter til å rette opp feilen og gi tilslaget til budgiveren med det høyeste budet. Tidlig i budrunden ga megleren uttrykk for at han ikke ønsket å bruke mer tid på salget enn nødvendig. Budene hadde allerede kommet opp på et nivå selgeren var villig til å akseptere. Klageren tror megleren hadde et større ønske om å bli ferdig med salget, enn å gjøre det riktig.

Megleren har opptrådt svært kritikkverdig, og ikke slik det bør kunne forventes av en ansvarlig megler.

Innklagede har i korte trekk anført:

Da klageren hadde lagt inn et bud på 3 210 000 kroner, signaliserte den andre budgiveren at han ønsket å gi seg. På denne bakgrunn ville megleren sjekke klagerens finansiering. Megleren forsøkte gjentatte ganger å ringe klagerens kontaktperson i banken, uten svar. Den andre budgiveren kom så med en kontrabeskjed, og la inn et bud på 3 225 000 kroner. Klageren svarte med å legge inn et nytt bud på 3 235 000 kroner. Megleren gjorde så et nytt forsøk på å ringe klagerens kontaktperson i banken. Heller ikke denne gangen svarte han.

Siden klagerens kontaktperson i banken ikke svarte, sendte megleren i stedet en tekstmelding og spurte om klagerens finansiering var i orden. Klagerens kontaktperson i banken svarte «Nei» umiddelbart. Megleren tok straks kontakt med klageren, og informerte om at han ikke hadde fått bekreftet finansieringen. Klageren ble overrasket, og sa det kunne ha med et nylig bankbytte å gjøre. Men ifølge klageren skulle ikke finansieringen være noe problem. Etter telefonsamtalen med klageren gjorde megleren et nytt forsøk på å ringe klagerens kontaktperson i banken, uten svar.

På dette tidspunktet hadde akseptfristen på budet til den andre budgiveren gått ut, og akseptfristen på klagerens bud var i ferd med å gjøre det. Megleren kontaktet selgeren og ga en statusoppdatering. Selgeren ga uttrykk for at hun ikke ønsket å ta noen risiko med finansieringen. Hun ba megleren om å gå tilbake til den andre budgiveren og gi beskjed om at dersom han på nytt la inn et bud på 3 225 000 kroner, ville hun akseptere det.

Den andre budgiveren la så inn et nytt bud på 3 225 000 kroner. Et kvarter før akseptfristen på dette budet gikk ut, fikk megleren en tekstmelding fra klagerens kontaktperson i banken om at klagerens finansiering var i orden. På nytt kontaktet megleren selgeren og ga en statusoppdatering. Selgeren tok så et selvstendig valg om å akseptere den andre budgiverens bud, selv om dette var 10 000 kroner lavere enn budet klageren hadde lagt inn.

Innklagede bestrider at selgeren ikke hadde riktig beslutningsgrunnlag da hun aksepterte budet fra den andre budgiveren. Selgeren var fullt ut oppdatert med all informasjon som var mottatt og kjent for megleren på ethvert beslutningspunkt i budprosessen.

En selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. 

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Slik saken er opplyst, er det ingenting som tilsier at selgeren ikke hadde riktig beslutningsgrunnlag da hun aksepterte budet som var 10 000 kroner lavere. En selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.