Klage nr:
171/08

Avgjort:
27.05.2009

Saken gjelder:
Arealsvikt

Foretakets navn:
Privatmegleren Lørenskog, Magelssen ogamp; Lunde AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 27. mai 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en leilighet gjennom innklagede som eiendomsmegler. Aksept ble gitt 11. oktober 2006 og overtakelse var 1. november 2006. Klagen gjelder påstand om feilaktige opplysninger i salgsoppgaven.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren kjøpte en leilighet gjennom innklagede som megler. Da klageren i ettertid skulle selge den samme leiligheten, ble det ifølge klageren oppdaget flere grove feil.

I salgsoppgaven som ble delt ut på visning, fant klagerne følgende feil:

bildene var ikke av leiligheten

gårdsnummer 71, bruksnummer 12 og leilighetsnummer 102 stemmer ikke med det som er registrert i dag

oppdragsnummeret stemmer ikke med oppdragsnummeret på budskjemaet i samme salgsoppgave

det står at leiligheten er i 2. etasje, men den befinner seg i 1. etasje

arealet var opplyst til 45 kvm, men er 35 kvm ifølge takst utført i november 2007

I brevet som kom vedlagt skjøtet, sto det gårdsnummer 101, bruksnummer 10 og andelsnummer 24. I skjøtet sto det andelsnummer 4. I kjøpekontrakten sto det gårdsnummer 101, bruksnummer 10 og andelsnummer 102.

Klageren opplyser at det på visning kun var en megler, som ifølge klageren ikke visste noe om leiligheten. Det ble ikke opplyst at det fantes en tilhørende bod.

I bilaget til kontrakten sto det at salgsoppgave, takst, kopi av brev fra forretningsfører, regnskap og årsberetning, vedtekter og husordensregler, selgers egenerklæringsskjema og overtakelsesprotokollen skulle følge med. Klageren hevder hun ikke mottok noe av dette og at det ikke var laget da leiligheten ble solgt. Klageren fikk skjøte den 16. august 2007 etter gjentatte forespørsler. Klageren synes hele salget og oppfølgningen i ettertid virker uprofesjonell.

Klageren opplyser at hun på visning fikk utdelt en salgsoppgave av en tilnærmet lik leilighet, og at noen annen salgsoppgave ikke ble utlevert, selv etter gjentatte forespørsler.

Klageren ønsker erstatning for uprofesjonelt salg og verdien på 10 kvm da det isalgsoppgaven står at leiligheten er 45 kvm og ikke 35 kvm, som den faktisk er.

Innklagede anfører:

Ifølge innklagede er salgsoppgaven som klageren har lagt frem, ikke den salgsoppgaven som ble fremlagt på visning 8. oktober 2006. Innklagede opplyser at han hadde mange leiligheter for salg i det samme borettslaget og at klageren har mottatt flere av disse.

Innklagede sendte tidligere ut alle salgsoppgaver i Word format. Innklagede ønsker ikke å spekulere i det, men sier en eventuell redigering kan ha blitt gjort.

Innklagede har lagt ved den salgsoppgaven som ifølge ham ble fremlagt på visning. Denne har en feil vedrørende andelsnummeret. Leilighetsnummeret har blitt satt som andelsnummer. Dette ble senere rettet opp av innklagedes oppgjørsavdeling. Innklagede velger på denne bakgrunn å ikke kommentere klagerens påstander om feil i salgsoppgaven ytterligere.

Ifølge innklagede fikk klageren utlevert en perm med tilhørende vedlegg til kjøpekontrakten på kontraktsmøtet. Dette ble avholdt 17. oktober 2006.

Innklagede vet ikke hvorfor skjøtet ikke ble utsendt klageren på et tidligere tidspunkt. Innklagede mener å erindre at det aktuelle borettslaget skulle inn under den nye borettslagsloven vedrørende overføringen av hjemmel. Det tok derfor lang tid med overskjøting fordi det skulle legges over til Ullensvang.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om erstatning på grunn av feil i salgsoppgaven.

Reklamasjonsnemnda baserer sine avgjørelser på skriftlig dokumenterbare påstander. Partene forklarer seg ulik når det gjelder hvilken salgsoppgave som ble utlevert på visning, og som således lå til grunn for kjøpet. Reklamasjonsnemnda har derfor ikke grunnlag for å vurdere om det foreligger feil opplysninger i salgsoppgaven. Dette punktet i klagen må avvises.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke at det er viktig å oppgi korrekte registerbetegnelser og øvrige opplysninger for eiendommen. I denne saken har leilighetsnummer og andelsnummer blitt byttet om. Dette erkritikkverdig. Det er imidlertid ikke dokumentert noe økonomisk tap som følge av feilen.

Hva gjelder sent utlevert skjøte, kan ikke Reklamasjonsnemnda se at dette hadde noen betydning i dette tilfellet.

Konklusjon:

Klagerens krav om erstatning fører ikke frem.