Et bilde som inneholder pil

Automatisk generert beskrivelse

Klage nr. 2022004

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 8. juni 2022.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Proaktiv Properties AS

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budrunden

Sakens spørsmål og bakgrunn

I 2021 deltok klageren i en budrunde på en bolig innklagede formidlet. I tillegg til klageren deltok et aksjeselskap i budrunden. Både klageren og aksjeselskapet la inn bud på prisantydning, men selgeren aksepterte budet fra aksjeselskapet. Spørsmålet i saken er om meglerens håndtering av budrunden var i strid med god meglerskikk.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Etter at klageren hadde lagt inn et bud på prisantydning, spurte megleren om klageren ønsket å legge inn et høyere bud. Siden det var klageren som hadde inne det høyeste budet, syntes klageren dette var en merkelig forespørsel. Et aksjeselskap la deretter inn et bud på samme beløp, som selgeren aksepterte. Klageren har pratet med selgeren i etterkant, og han fortalte at megleren hadde rådet ham til å akseptere budet fra aksjeselskapet fordi dette hadde en sikrere betalingsevne enn klageren. Men til klageren sa megleren at han ikke hadde kjennskap til aksjeselskapet.

Dessuten fikk klageren kun en kjapp visning av tomten på fem minutter. En nabo har fortalt klageren at aksjeselskapet fikk flere runder med en grundig gjennomgang av tomten. 

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Oppdragsgiveren var et dødsbo. Ifølge arvingene i boet har klageren kontaktet den avdøde flere ganger og ytret ønske om å kjøpe eiendommen. Dialogen med klageren har ifølge arvingene vært slitsom, og de har følt seg presset av klageren.

Arvingene i boet ønsket å prøve et salg utenfor markedet. Megleren fikk nummeret til klageren, men arvingene ga beskjed om at de helst ikke ønsket å selge til klageren på grunn av forhistorien. Innklagede bestrider at klageren kun fikk en kjapp visning av tomten på fem minutter.

Etter at både klageren og et aksjeselskap hadde lagt inn bud på prisantydning, sendte megleren en tekstmelding til klageren om at det hadde kommet inn to like bud, og at klageren eventuelt måte øke budet sitt. Arvingene i boet var klare på at de ikke ønsket å selge til klageren, og aksepterte derfor budet fra aksjeselskapet. Megleren har ingen relasjon til aksjeselskapet, men aksjeselskapet har tidligere vært interessert i lignende objekter megleren har formidlet. 

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. En selger står fritt til å velge hvilket bud som skal aksepteres.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Slik saken er opplyst, har ikke klageren sannsynliggjort at megleren opptrådte i strid med god meglerskikk under budrunden. En selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.