Klage nr:
223/08

Avgjort:
25.03.2009

Saken gjelder:
Meglers vederlag/utlegg

Foretakets navn:
DnB NOR AS Eiker
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 29. april 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann
Cathrine Wæraas Temmerud, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening
Ingebjørg Kiil, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Den 17. april 2008 inngikk klageren inngikk oppdragsavtale om salg av en fritidseiendom. Eiendommen ble ikke solgt i oppdragsperioden. Klageren er misfornøyd med innklagedes saksbehandling og bestrider innklagedes krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Eiendommen ble annonsert i midten av august. Innklagede var ikke velvillig til å ha visninger utover en av de to dagene første visningshelg, 23. og 24. august, fordi det var for langt å reise dit. Klageren mener innklagede burde informert om dette i forkant av inngåelse av avtalen.

Ifølge klageren var innklagede ikke interessert i å avholde flere visninger, selv om klageren ga tydelig uttrykk for misnøye både ved fremmøte, per telefon og i brevs form.

Til slutt sa innklagede seg villig til å avholde en times visning helgen 20. og 21. september. Timen ble lagt til klokka 11.00-12.00. Klageren var til stede på søndagen. De første interessentene kom 11.45 og de siste kl 12.00. Innklagede avsluttet og reiste klokka 12.08.

Klageren mener oppdraget ikke er utført på en tilfredsstillende måte. Klageren føler innklagede ikke tok oppdraget på alvor og klageren har fått ufine og frekke svar fra innklagede på sine henvendelser. Klageren mener innklagede har rotet bort en fin høst hvor det har vært mange aktuelle kjøpere til fritidseiendommer i fjellet.

På denne bakgrunn ønsker ikke klageren å betale noen regning til innklagede.

Av vedlegg til klagen fremgår det blant annet:

– at innklagede i følge klageren anbefalte å vente med å selge hytta til etter skolestart i august

– at klageren ønsket å ta inn et vinterbilde av hytta, men at innklagede ikke kunne legge inn bildene på datamaskinen og at innklagede konkluderte med at det var dumt å ha vinterbilder med i salgsoppgaven

– klageren hentet forslag til salgsoppgave den 14. august og kom med forslag til rettelser dagen etter. Innklagede hadde da allerede trykket opp en del salgsoppgaver og hengt det opp i vinduet. Innklagede laget nye.

– da hytta ble publisert på internett den 15. august, anga beskrivelsen at hytta hadde to soverom, istedenfor fire. Innklagede fikk det rettet opp på ettermiddagen 16. august. Innklagede sa at feilen skyldtes manglende korrekturlesing før den ble publisert

– til visningene som ble avholdt 23. og 24. august sier klageren at hun måtte sette opp skilter selv fordi innklagede ikke kunne komme før visningstidspunktet. Klageren sier innklagede kom kl 11.50 og dro kl 13.20. Visningen var fra kl 12-13.00. Innklagede kunne kun møte lørdag, og tilbød seg etter diskusjon å ha mobiltelefonen på dersom det skulle være noen spørsmål. Klageren fikk beskjed om at hun måtte samle inn visningsskiltene lørdag ettermiddag og sette dem ut igjen på søndagen.

– klageren leverte interesselisten påført seks navn

– klageren etterspurte en plantegning hun hadde laget. Etter at klageren tok kontaktmed saksbehandlers overordnede, fikk klageren beskjed om at det skulle trykkes nye salgsoppgaver med plantegning for deres regning.

– klageren anfører videre at innklagede ikke ringte opp klageren som avtalt

– klageren var i samtale med grunneieren om å få vei utenom reguleringsplan, til en gunstig pris. Prisen ville være 550 kroner + merverdiavgift. Veien ville bli påbegynt våren 2009, noe som ble bekreftet av entreprenøren. Klageren ga innklagede beskjed om dette. Innklagede svarte at det ikke var så viktig da det ikke forelå noe skriftlig. Innklagede trodde ikke det ville ha noen betydning for verdien på hytta, men skulle høre med takstmannen. Klageren har enda ikke fått tilbakemelding på dette.

– innklagede kunne heller ikke stille på visning 30. og 31. august. Etter visningshelgen leverte klageren en ny liste med åtte nye navn og ett navn fra forrige liste. Klageren gikk tom for salgsoppgaver på visningen. Klageren fikk med seg nye, men disse var uten plantegningen.

– innklagede ringte klageren mandag 29. september og spurte om hun fortsatt var misfornøyd. Da klageren sa ja, sa innklagede at det kun var to til tre uker igjen av oppdragstiden og at det ikke var noe problem å avslutte på dagen. Klageren ba om å få et skriv der de bekreftet å ha avsluttet oppdraget, hva de mente klageren skulle betale for det og fristille interessenter for senere salg, etter 18. oktober. Innklagede leste opp hva han hadde skrevet og spurte om klageren var enig. Klageren formidlet at hun ikke var enig, men ba om å få oversendt brevet slik at hun kunne lese det i fred og ro. Klageren svarte på brevet. Innklagede mottok svaret 3. oktober.

Innklagede anfører:

Oppdragsskjema ble signert 17. april 2008. Klageren ville gjerne vente med å selge til snøen var gått, slik at hun kunne ferdigstille hytta til visning. Det ble enighet om å legge hytta ut for salg i august. Innklagede har ikke lovet å avholde visning hver lørdag og søndag hver eneste helg til hytta ble solgt.

Prisantydning ble satt til 1 500 000 kroner etter at takstens markedsverdi ble endret fra 1 440 000 kroner til
1 500 000 kroner på forespørsel fra klageren. Innklagede viser til at klageren ønsket å innta vinterbilder av hytta. Innklagede kunne gjøre dette, men måtte få bildet på mail på grunn av fare for virus. Innklagede bestrider å ha konkludert med at det var negativt med vinterbildet i salgsoppgaven.

Innklagede bekrefter at forsiden til salgsoppgaven ble hengt opp den 15. august, men bestrider at salgsoppgaven var ferdigtrykket ettersom innklagede avventet tilbakemelding fra klageren. Innklagede bekrefter at det ble skrevet feil antall soverom i internettpresentasjonen lagt ut 15. august og påpeker at dette ble rettet opp 16. august 2008.

Innklagede var til stede på visning 23. august 2008. Innklagede kom cirka 10 minutter før visningen startet og dro cirka kl 13.15. To personer skrev seg på visningslisten. Klageren avholdt visningen den 24. august og leverte som avtalt listen til innklagede den 25. august. Klageren etterlyste plantegningene. Innklagede opplyste at de lå i mappa, men at den var glemt. Innklagede ringte interessentene 26. august og fortalte klageren om dette. Klageren uttrykte da misnøye med at innklagede ikke hadde ringt den 25. august. Innklagedes saksbehandler kan ikke huske å ha lovet dette. Klageren har også uttrykt misnøye med at innklagede ikke var til stede på visningene. Innklagede anfører at ingen meglere har kapasitet til å være på hyttevisninger hver lørdag og søndag frem til hytta blir solgt.

Klageren informerte om veiplanene. Ifølge innklagede sa klageren at det ville koste omtrent 50000 kroner per hytte å fålaget vei. Innklagede sa at han måtte fortelle interessentene at det var tidlig i prosessen og at det ikke var endelig besluttet. Innklagede kan ikke huske at han har lovet å forespørre takstmannen om dette forhold. Innklagede ba klageren bestemme om dette var en kostnad som skulle dekkes av selgeren eller kjøperen.

I uke 35 ble det avtalt privat visning med fire personer. Klageren avholdt visning 30. og 31. august selv da innklagedes saksbehandler allerede hadde satt opp visninger denne helgen.

Den 1. september mottok innklagede et bud på 100 kroner. Den 9. september fikk innklagede inn et bud på
1 250 000 kroner, budet ble forhøyet flere ganger og siste bud var på 1 325 000 kroner + omkostninger. Klageren avslo dette.

Innklagede hadde møte med klageren den 10. september. Partene ble enige om

– innklagedes saksbehandler skulle delta på én visning til

– klageren skulle ta visningen 13. og 14. september selv

– innklagede skulle lage plantegning kostnadsfritt for klageren

Klageren var fornøyd med denne løsningen.

Innklagede bestilte plantegningen som avtalt den 11. september og la disse inn i salgsoppgavene. Innklagede bekreftet at han kunne avholde visning 21. september kl 11-12. Klageren aksepterte denne løsningen og visningene ble lagt opp etter dette.

Etter at klageren holdt visninger den 13. og 14. september, leverte klageren skilt og visningsliste. Innklagede ringte interessenten og ga klageren tilbakemelding. Klageren ga uttykk for at hun var misfornøyd med at innklagede ikke kunne ta begge visningene og hun mente klokkeslettet var for tidlig. Innklagede fortalte det ikke var mulig å endre tidspunktene nå fordi alle visningene var lagt opp etter dette. Fagansvarlig hos innklagede ringte klageren og fortalte at han selv kunne holde visningen den 20. september for at hun skulle bli fornøyd.

Det kom en interessent på visningen den 20. september. Den 21. september kom innklagedes saksbehandler ca
kl 10.40. Ca kl 10.45 kom klageren en tur innom hytta og forlot den før visning. Rundt kl 11.45 kom de første interessentene. De var kjent i området og ønsket bare en titt og satte seg ikke på interesselista. Ca. kl 11.55 kom det en interessent til. Vedkommende stilte noen spørsmål innklagede skulle gi tilbakemelding på dagen etter. De skrev navnet sitt på interesselista og forlot hytta ca kl 12.05. Innklagede låste og forlot visningen da han skulle videre på flere visninger.

Innklagede ringte klageren for å få svar på spørsmålene interessenten stilte, men interessenten var ikke klar til å legge inn bud. Klageren ønsket at innklagede skulle forestå visning helga 27. og 28. september igjen. Innklagede hadde ikke anledning til dette grunnet kurs/samling med jobben. Klageren viser til at innklagede skal ha hatt visning på en annen hytte i det samme området fra kl 13-15. Innklagede bekrefter at han hadde visning på en annen hytte, men han var ikke til stede. Selgeren avholdt visningen selv og hytta ble solgt dagen etter visningen.

Innklagede ringte klageren den 29. september for å høre om klageren var fornøyd. Klageren var fortsatt ikke fornøyd. Innklagede fortalte at man står fritt til å avslutte et oppdrag før oppdragets utløp hvis man ønsker å benytte seg av en annen megler. Klageren ønsket et skriftlig brev hvor dette ble lagt frem på en ryddig og ordentlig måte. Brevet er datert 3. oktober 2008.

Etter dette mottok innklagede brev fra klageren om at hun ikke ønsket å betale fakturaen til innklagede fordi hun ikke var fornøyd.

Innklagede forklarte i brev datert 21. oktober 2008 sine synspunkter og ga klageren et prisavslag for å kunne avsluttesaken. Kravet ble redusert fra 32 126 kroner til 25 054 kroner.

Den 13. oktober ringte en budgiver og la inn et bud på 1 325 000 kroner. Innklagede ringte interessentene, men ingen ønsket å være med i budrunden. Klageren la inn motbud den 14. oktober på 1 425 000 kroner. Budgiveren avslo motbudet den 15. oktober og la inn bud på 1 340 000 kroner med akseptfrist samme dag kl 10.00. Budet ble ikke akseptert. Klageren ønsket å la oppdraget gå ut oppdragsperioden og sa at innklagede skulle få provisjon ved eventuelt salg før denne datoen. Etter dette var det lite kontakt og oppdraget løp ut den 18. oktober.

I brev fra klageren datert 28. oktober meddelte klageren at hun ikke ønsket å betale fakturaen pålydende 25 054 kroner. Innklagede stiller seg totalt uforstående til klagerens påstand om at innklagede skal ha løyet om bud. Innklagede har lagt ved budjournal og viser til telefonsamtale med budgiveren, samt bekreftelse på mail datert 5. november 2008 der budgiveren forteller at han la inn budet i oktober.

Innklagede beklager at plantegningen ikke var vedlagt salgsoppgavene fra starten av salgsprosessen. Innklagede anfører at klageren kunne påpekt dette da hun godkjente salgsoppgaven 15. august 2008. Plantegningen ble bestilt kostnadsfritt og lagt inn i salgsoppgaven 11. september etter avtale med selgeren.

Vedrørende klagerens ønske om visninger hver lørdag og søndag, var dette ikke avtalt ved signeringen av oppdragsavtalen. Klageren ble skissert at innklagede kunne ta den første visningen og at denne var inkludert i provisjonen. Innklagede påpeker at han har avholdt visning to av tre helger som hytta ble annonsert i innklagedes eiendomsblad. Klageren ønsket også at innklagede skulle være til stede på alle visningene som ble annonsert på nettet. Dette var ikke gjennomførbart.

Innklagede stiller seg uforstående til at klageren skal ha opplevd at interessentene ikke har blitt fulgt opp. Innklagede viser til interessent- og aktivitetsloggen som er vedlagt.

Innklagede mener han har utført oppdraget i samsvar med oppdragsavtalen og på en tilfredsstillende måte.

Innklagede informerer om at hytta ligger ute for salg gjennom et annet eiendomsmeglerfirma. Klageren har benyttet samme takst som innklagede rekvirerte.

Innklagede mener det er rimelig at klageren betaler 25 054 kroner.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren bestrider å ha sagt at hun ville vente med visning til snøen var gått. Hun fulgte innklagedes råd om å vente til høsten.

Klageren mener innklagede stilte seg positiv til å avholde visninger, og sier hun aldri har krevd at innklagede skal være der hver helg.

Innklagede viser til at klageren var fornøyd med løsningene innklagede kom med. Klageren mener hun ikke hadde noe valg.

Innklagede ytret ønske om å avslutte oppdraget 29. september 2008. Oppdraget ville utløpt på tid 18. oktober 2008.

Klageren bestrider at hun skal ha sagt at innklagede har løyet om bud. Klageren sier hun ikke har nektet å betale for dokumenter som takst. Det har ikke blitt gjort da beløpet er innbakt i summen klageren er krevd for.

Klageren engasjerte ny megler i januar 2009. Den nye megleren forespurte innklagede om å få utlevert taksten. Innklagede sa ja til dette.

Klageren informerer om at hun har fått tilsendt en kreditnota på hele beløpet innklagede tidligere har krevd klageren for. Det var ingen informasjon med denne kreditnotaen og klageren har ikke fått forklaring i etterkant.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Da saken ble sendt Reklamasjonsnemnda, godtok innklagede å holde fakturaen på vent inntil saken ble avklart. Ved oppfølgning av utestående fordringer av innklagedessentrale regnskapsavdeling ble det ved feiltagelse sendt ut kreditnota til kunden i stedet for å stille innkrevingen i bero.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om vederlagsreduksjon på bakgrunn av misnøye med saksbehandlingen.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Innklagede har uten følgeskriv sendt ut en kreditnota den 21. januar på hele det fakturerte beløpet, og etter det Reklamasjonsnemnda har fått opplyst, har innklagede heller ikke gjort noe forsøk på å rette opp feilen direkte overfor klageren. Etter forespørsel fra Reklamasjonsnemnda ga innklagede først 21. april uttrykk for at kreditnotaen var utsendt ved en feiltakelse. Klageren fikk ingen indikasjoner på at saken ikke var trukket ved kreditnotaen før Reklamasjonsnemndas brev av den 5. mars, som klageren umiddelbart reagerte på. Reklamasjonsnemnda finner på denne bakgrunn at kreditnotaen må legges til grunn.

Konklusjon:

Innklagede har ikke krav på dekning av faktura datert 4. desember 2008 pålydende kr 25.054.