RFE-2023-004

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 15. mai 2023.

 

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Borgar Sandvik, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Bakke Sørvik & Partners AS

 

Saken gjelder:               Meglerens krav på vederlag og dekning av utlegg ved oppsigelse av oppdrag

 

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

 

I mai 2022 kjøpte klageren en enebolig. Kort tid etter angret han og ønsket å selge eiendommen videre. Innklagede meglerforetak ble engasjert til å bistå med salget. Etter at megler hadde jobbet med salget i rundt et halvt år uten resultat, valgte klageren å si opp oppdraget. Klageren var misfornøyd med meglerens håndtering av salgsprosessen, herunder manglende aktivitet og ideer og salgsfremmende tiltak. Etter oppsigelsen mottok klageren en faktura på 68 418 kroner inkl. mva. Klageren mener fakturaen er altfor høy. Megleren har kun krav på 30 000 kroner. Spørsmålet for nemnda er hvor stort vederlag megleren har krav på, etter oppsigelsen av oppdraget.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Partenes syn på saken

 

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren kjøpte eneboligen i mai 2022. Etter kjøpet angret han seg og ønsket å selge eiendommen videre.  Han inngikk derfor oppdragsavtale med innklagede meglerforetak om bistand til salg av boligen.

 

Etter overtakelsen ved klagerens kjøp av boligen, ble både klageren og selgeren innkalt til meglerens kontor for å signere dokumenter som ikke megleren hadde sørget for var tilgjengelige på overtakelsen. Både klageren og selgeren bodde langt unna, og det å bli kalt inn til nytt møte skapte reaksjoner. Verre ble det da dokumentene kom tilbake i forbindelse med tinglysningen, fordi det fremdeles manglet underskrifter. Dette skyltes slurv fra meglerens side.

 

I juni kom det inn et bud på 5 500 000 kroner, godt under prisantydningen som på dette tidspunktet var på 6 550 000 kroner. Det ble gjennomført gjentatte annonseringer og nye visninger utover høsten. Annonsene hadde samme innhold, og det var få interessenter på visning. I november kom det inn bud på 5 800 000 kroner som klageren valgte å avslå. Prisantydningen var nå satt ned til 6 490 000 kroner.

 

Klageren gav så beskjed til megleren om at noe måtte gjøres. Rentekostnadene hadde siden juli kommet opp i 30 000 kroner i måneden. I desember purret han innstendig på aktivitet fra meglerens side. Før en eventuell ny annonsering i januar, spurte klageren den 20. desember om megleren hadde noen tanker om salgsfremmende aktiviteter og forberedelser. Megleren svarte imidlertid at det ikke var lagt noen ny strategi, og at prisreduksjon var det virkemidlet som fungerte best.

 

Klageren hadde kontakt med tre øvrige meglere for å få nye ideer og økt aktivitet. Alle var enige om at styling var helt nødvendig, og at det å holde på samme annonse hele veien bare var ødelegger for salget. De mente at potensielle interessenter ville tenke at det var noe galt med eiendommen, ettersom den ikke ble solgt.

 

Grunnet den lave interessen og meglerens mangel på ideer, valgte klageren å avslutte oppdraget. På tidspunktet for innsendelse av klagen hadde rentekostnadene kommet opp i 120 000 kroner. Klagerens nye megler startet med å få gjennomført styling av huset i romjulen, det ble tatt nye bilder i uke 1 og laget ny annonse med visning 15. januar. Den 3. februar ble eiendommen solgt.

 

Megleren til innklagede meglerforetak burde foretatt seg noe, og ikke bare gjentatt annonseringen med en stadig redusert prisantydning.  Det stemmer at styling av leiligheten ble diskutert i juli, men megleren gjorde etter dette ingen forsøk på å promotere salget.

 

Klageren har mottatt en faktura på 68 418 kroner inkl. mva. etter oppsigelsen av oppdraget. Dette er alt for høyt for et så dårlig utført arbeid. Megleren har kun krav på 30 000 kroner. Klageren krever at meglerforetakets vederlag settes ned.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte eiendommen i mai 2022 i et godt marked. Omtrent en uke senere ringte han og fortalte at han angret på kjøpet. Partene ble derfor enige om å legge eiendommen ut i markedet igjen. Megleren fikk videre selgeren med på et blanco-skjøte, for å sørge for at klageren slapp dokumentavgift. Klageren fikk også lov til å bruke de samme bildene for å spare penger.

 

Etter at selgeren hadde flyttet ut og tømt boligen, nevnte megleren styling og nye bilder for klageren, men grunnet kostnader ble ikke det noe av. I desember 2022 ble partene enige om å ta eiendommen ut av markedet, med en relansering i januar. Klageren var helt enig i dette og bekreftet to ganger at partene skulle snakkes i januar. Plutselig kom det flere SMSer der klageren begynte å snakke om ny salgsstrategi m.m. Ettersom partene allerede var enige om å ta opp tråden etter årsskriftet, satt ikke megleren og utarbeidet en ny strategi da klageren spurte om dette.

 

Dokumentrotet klageren viser til, knytter seg til en forglemmelse på overtakelsen. Det andre han snakker om er en ny sikringsobligasjon etter at eiendommen ble overskjøtet til klageren i oktober. Da sikringen skulle signeres, kjørte megleren til Oslo med den, slik at klageren skulle slippe å komme til meglerforetakets kontor.

 

Megleren har kun tatt betalt 12 500 kroner inkl. mva for jobben som er gjort fra juni til desember. Provisjonen er altså blitt redusert fra 20 000 kroner slik det står at megleren har krav på i oppdragsavtalen.  Ifølge SMS fra klageren ved oppsigelsen av oppdraget, skulle megleren sende en faktura i henhold til avtalen. Klageren ba ikke om noe avslag i pris eller lignende. De fakturerte utleggene er i henhold til oppdragsavtalens side 4 om vederlag og utlegg.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder meglerens krav på vederlag og dekning av utlegg ved oppsigelse av oppdrag

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak.

 

Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

 

Når det gjelder meglers håndtering av salgsprosessen, finner ikke nemnda at klageren (oppdragsgiver/selger) har sannsynliggjort at megler har forsømt seg her. Det kan være mange årsaker til at en bolig ikke blir solgt. Det vederlaget meglerforetaket har krevd at klageren skal betale, er i henhold til oppdragsavtalen og eiendomsmeglingslovens regler.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon

 

[Klageren] gis ikke medhold.