Klage nr:
43/08

Avgjort:
31.05.2008

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen, herunder annonsering med lokkepris

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling, Bryggen Eiendomsmegling AS
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2008/4308