Klage nr:
47/08

Avgjort:
30.05.2008

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
Exact – OBOS Eiendomsmeglere AS, Exact Eiendomsmeglere Lambertseter
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2008/4708