RFE-2023-105

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 13. november 2023.

 

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Kristoffer Sørlie, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Gabrielsen & Partners Løkka AS (Aktiv Eiendomsmegling avd. Grunerløkka)

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen. Krav om vederlagsnedsettelse

 

Sakens spørsmål og bakgrunn

Etter at klageren hadde kjøpt en leilighet (eiendom 1) gjennom innklagede meglerforetak, engasjerte hun den samme megleren til å formidle salget av sin egen leilighet (eiendom 2). Oppdragsavtale ble inngått i mars 2023, og eiendom 2 ble annonsert med en prisantydning på 2 900 000 kroner. Eiendom 2 endte med å bli solgt for 2 850 000 kroner. Klageren er både misfornøyd med meglerens håndtering av salget, samt deler av prosessen som knytter seg til kjøpet. Klageren trekker blant annet frem at megleren var ubehagelig og «hard» etter at klageren utrykte misnøye. Spørsmålet er om det foreligger en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» som gir grunnlag for nedsettelse av meglerens vederlag. Klageren krever at vederlaget settes ned med 50 000 kroner.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Kjøpet av eiendom 1
Kjøpet av eiendom 1 gikk i utgangspunktet greit. Etter kjøpet måtte imidlertid klageren signere kjøpekontrakten flere ganger grunnet ulike feil. Til tross for dette mottok hun ingen signert versjon av kjøpekontrakten. Det hele endte med at klageren måtte mase på megleren i over to uker om å få oversendt en signert versjon av kjøpekontrakten. Først når klageren kontaktet daglig leder hos meglerforetaket, mottok hun dokumentet. Dette forholdet gjorde at det tok noe lenger tid å fikse lånet.

Alle papirer fra bankens side var klare før meglerforetak plutselig sa at de ikke kunne signere digitalt fordi det nye systemet ikke tillot dette. Dette er veldig uheldig ettersom klagerens bank er et helt annet sted i landet. Det hele endte med at klageren mottok et brev som hun videresendte. Brevet ankom banken akkurat i tide. Pengene hadde imidlertid ikke blitt utbetalt fordi det var kø. Dette fant klageren først ut av på overtakelsen da megleren ringte flere ganger og maste på at klageren måtte få dette på plass. Det er greit at dette er klagerens ansvar, men det er også meglerforetakets feil at ikke alt kom på plass i tide fordi de ikke informerte klageren om problemet med digital signering tidligere. Det ville vært raskere for megleren å kontakte banken selv.

Under overtakelsen av eiendom 1 oppdaget klageren at blant annet kjøleskapet og vinduene var dårlig rengjort. Kullfilteret var heller ikke byttet. Ettersom klageren hadde lest at kullfilteret måtte byttes hver 3-6 måned, ønsket klageren at selgerne skulle besørge utskiftning. Megleren mente imidlertid at klageren ikke kunne forvente at alt var rent, og at det ikke var selgernes ansvar å bytte kullfilteret. Klageren ble overrasket av informasjonen. Dersom hun hadde visst dette ville hun unnlatt å kjøpe nytt kullfilter til eiendom 2. Megleren var hard mot klageren noe som var spesielt ubehagelig foran selgeren av eiendom 1.

Salget av eiendom 2
I forbindelse med at klageren skulle selge eiendom 2 ble det inngått avtale med samme megler som formidlet salget av eiendom 1. Klageren informerte megleren om at det var første gang hun solgte en leilighet, og at hun derfor hadde behov for tett oppfølging.

Til tross for at klageren og megleren først hadde blitt enige om datoer for visning og annonsering, begynte megleren plutselig å endre disse. Megleren begrunnet dette med et ønske om å unngå påskeferien. Til tross for at klageren ønsket tidligere visning, gikk hun med på dette da hun regnet med at megleren visste best. Klageren tror endringen av datoene er noe av grunnen til at leiligheten endte med å bli solgt under prisantydning.

Da det var tid for visning, hørte klageren ingenting fra megleren. Klageren hadde forventet en melding der megleren spurte om klageren var klar for visning eller lignende. Klageren ble derfor bekymret for om megleren hadde glemt visningen eller at hun selv husket feil dato. Megleren dukket likevel opp og gjennomførte visning.

Dagen for budrunden ventet klageren på informasjon om at budrunden hadde startet og fristen for å inngi bud. Klageren mottok imidlertid ingen slik beskjed. Klageren ble først oppringt av megleren rundt klokken 10:00 og regnet med at dette var for å informere henne om at budrunden snart startet. Budrunden hadde imidlertid startet klokken 09:00, noe klageren først fant ut nærmere klokken 13:00. Klageren ble stresset ettersom det hadde gått flere timer uten at noen hadde inngitt bud. Til tross for at det etter hvert kom inn flere bud, gikk budrunden veldig sakte. Plutselig ba megleren klageren om å inngi et motbud, noe klageren ikke ønsket. Klageren ble stresset, frustrert og lei seg ettersom hun ikke ble holdt oppdatert underveis i sin egen budrunde. Klageren følte at megleren egentlig ikke brydde seg, men heller ville selge leiligheten til den første budgiveren. Til slutt kom inn et bud på 2 850 000 kroner som klageren valgte å akseptere. Megleren hadde imidlertid forespeilet en salgspris på minst 200 000 kroner mer. Klageren vet at man ikke kan garantere at en leilighet blir solgt til en bestemt pris, men reagerer på prosessen.

Noen dager senere ringte klageren til daglig leder hos meglerforetaket for å fortelle om sin frustrasjon. Daglig leder tok opp forholdene med megleren kort tid senere. Etter dette ble det ubehagelig for klageren. Megleren begynte å være frekk, sint og «hard» mot klageren, og lot også være å svare på ting. Det er for så vidt greit at megleren blir lei seg etter en negativ tilbakemelding, men hun burde latt være å la det gå ut over det videre samarbeidet.

Under overtakelsen av eiendom 2 mente kjøperen at leiligheten ikke var rengjort godt nok. Kjøperen påpekte blant annet at det lå blomsterpollen på balkongen. Megleren sa ingenting, men nevnte gjentatte ganger tilbakehold. Det var tydelig for klageren at megleren ønsket å få kjøperen til å holde tilbake midler. Overtakelsen endte med at partene signerte de nødvendige dokumentene og at klageren fikk tid på seg til å vaske på nytt. Det var tydelig at megleren var glad for at klageren fikk merarbeid.

Klageren er misfornøyd med meglerens arbeid, og er både dypt skuffet, såret og lei. Klageren syntes ikke hun skal betale full pris for oppdraget. Meglerforetaket har blant annet vært utydelig rundt hva oppdraget ville koste. Til tross for at klageren ved oppdragsinngåelsen ble forespeilet en kostnad på 80 000 kroner, har oppgjørsavdelingen fakturert henne for 105 000 kroner. I tillegg har klageren hatt utgifter på rundt 30 000 kroner for takstmann, styling og foto. Et megleroppdrag skal ikke være så dyrt, i hvert fall ikke når det ikke ble informert om på forhånd. Klageren spurte også megleren om en faktura for arbeidet slik at hun kunne se hvilke tjenester hun hadde benyttet seg av og hva disse kostet. Dette ble imidlertid aldri mottatt. Meglerforetaket burde vært tydeligere i forbindelse med fakturaen, og spesifisert hvilke tjenester klageren brukte og hva totalsummen ble.

Meglerforetaket har anført at klageren ikke kan gis medhold ettersom forholdene ikke har hatt noen økonomiske konsekvenser for henne. Prosessen har imidlertid vært preget av ekskludering, uthenging, frekkhet og uprofesjonalitet som har påført klageren mye frustrasjon, psykisk stress og tap av tid.

Klageren finner det merkelig at daglig leder hos meglerforetaket i juni 2023 innrømte at megleren hadde gjort en feil med regnskapet og at det skulle ses på dette. Dette ble gjentatt i august 2023, men har enda ikke skjedd. Videre mottok klageren i starten av september 2023 en utbetaling på rett under 2 000 kroner fra meglerforetaket. Det stod imidlertid ikke hva dette gjaldt, noe klageren finner merkelig.

Det stemmer at klageren fikk dårlig samvittighet ovenfor megleren etter at hun klagde og sa noen fine ord om megleren i den forbindelse. På dette tidspunktet var imidlertid ikke salgsprosessen ferdig og mye har skjedd i ettertid. Klageren har på nåværende tidspunkt ingenting positivt å si om megleren, og ville ikke brukt innklagede meglerforetak igjen.

Klageren krever at vederlaget reduseres med 50 000 kroner.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er beklagelig at klageren er misfornøyd med prosessen. Det erkjennes at flere av forholdene det klages på muligens er kritikkverdige. Meglerforetaket kan imidlertid ikke se at de på har hatt noen negativ økonomisk konsekvens for klageren.

Når det gjelder endring av dato for publisering, har megleren bekreftet at dato ble endret for å unngå påskeferien, og at dette ble kommunisert. Dette fremstår fornuftig.

Når det gjelder det at megleren ikke ringte for å spørre om klageren var klar for visning, erkjennes det at megleren kunne sendt en melding eller ringt i forkant. Megleren møtte likevel opp i god tid og gjennomførte visningen på en god måte.

Når det gjelder det at megleren ikke informerte om at budrunden var i gang før klokken 10:00, bemerkes det at tidligst mulig budfrist er klokken 12:00. At en megler ikke gir beskjed om at budrunden er i gang før klokken 10:00 må være helt greit. Meglerens prioritet er i første omgang interessentene, noe som kan ha vært noe av grunnen til at klageren ikke ble oppringt før klokken 10:00.

Punktene det klages går på langt mer enn selve prosessen. Halvparten av klagepunktene gjelder forhold som har skjedd etter budaksept, og har med andre ord ikke hatt noen økonomisk konsekvens for salget. Det at megleren har vært hard, at pantedokument ikke var på plass, og at kullfilter måtte byttes, er ikke forhold som har forringet salget. Megleren kunne med fordel gitt beskjed om at pantedokument manglet, men til syvende og sist er dette kundens eget ansvar. Megleren har gitt korrekt informasjon vedrørende kullfilter, og det er ikke krav om at dette må byttes ved eierskifte. Det at megleren har vært litt hard mot klageren etter innsendelse av klage er uheldig, og daglig leder har foretatt en gjennomgang med megleren om dette.

Daglig leder hos meglerforetaket har vært i dialog med klageren underveis i prosessen. Da klageren først tok kontakt og klagde, tok daglig leder dette opp med megleren. Klageren fikk dårlig samvittighet ovenfor megleren og hevdet til daglig leder at hun egentlig var fornøyd og definitivt ville brukt megleren igjen.

Pengene som ble utbetalt i september var renter tilgodehavende klageren. Megleren undersøkte videre oppgjøret i mai/juni. Daglig leder forsøkte å kontakte klageren, men uten hell.

Det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 7-7 at vederlagsnedsettelse eller prisavslag forutsetter at megleren har utvist «en ikke ubetydelig pliktforsømmelse» ved utføringen av oppdraget. Med vederlag siktes her til selve honoraret og elementer som inneholder et fortjenesteelement. Meglers utlegg for oppdragsgiver faller utenom. Det er ved vederlagsnedsettelse – i motsetning til hva som gjelder for erstatning – ikke noe krav om at oppdragsgiver har lidt et økonomiske tap.

Klageren har gjort gjeldende en rekke punkter som grunnlag for kravet om vederlagsnedsettelse. Selv om det ofte sett i ettertid, kan være forhold som megleren kunne håndtert på en annen måte, finner nemnda etter en totalvurdering at megler ikke har utvist «en ikke ubetydelig pliktforsømmelse».

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Konklusjon

[Klageren] gis ikke medhold.