Klage nr:
001/09

Avgjort:
27.05.2009

Saken gjelder:
Oppgjør, herunder tinglysingsgebyr

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Bergen Bryggen, Bryggen Eiendomsmegling AS
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2009/00109