Klage nr:
033/09

Avgjort:
29.04.2009

Saken gjelder:
Budgivning

Foretakets navn:
Megle Eiendom AS, avd. Lier, tidligere Notar Eiendom Lier AS
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2009/03309