Klage nr:
040/09

Avgjort:
13.05.2009

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
Meglerhuset Sædberg AS Kristiansand
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2009/04009