Klage nr:
060/09

Avgjort:
25.06.2009

Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger

Foretakets navn:
Tonne Partnere AS
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2009/06009