Klage nr:
084/09

Avgjort:
17.09.2009

Saken gjelder:
Budgivning

Foretakets navn:
Meglerhuset Meum AS
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 17. september 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne solgte et hus gjennom innklagede som eiendomsmegler. Huset ble lagt ut med en prisantydning på
3 300 000 kroner og ble solgt for 3 075 000 kroner den 13. mai 2009. Klageren er misfornøyd med innklagedes innsats og mener han blant annet er erstatningsansvarlig.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne mener innklagede må ta økonomisk ansvar i form av erstatning samt frafalle krav om provisjon, startpakke og takstrapport.

Bakgrunnen for dette er at innklagede glemte å orienterte en interessent om at budrunden pågikk. Klagerne mener dette førte til at de fikk glipp av minst to budforhøyelser. Klagerne viser også til at innklagede i en periode var utilgjengelig mens budrunden pågikk. Dette til tross for at budrunden startet på det tidspunktet som klagerne og innklagede hadde forventet.

Innklagede anfører:

Innklagede viser til e-postkorrespondanse i saken.

’I e-post datert 15. mai fremgår blant annet følgende:

Det ble gjort en avtale om visning med X lørdag den 16. mai 2009. Denne avtalen ble gjort med den ene klageren og interessent X, som det senere viste seg ble utglemt i budgivningen. Denne visningen skulle finne sted lørdag kl. 12.30.

Innklagede opplyser at det tidligere hadde vært gjentatte visninger uten at man «kom noen vei». To interessenter begynte å by tirsdag 12. mai 2009 med frister etter kl 19.00 tirsdags kveld, først med frist til samme kveld kl. 24.00 og deretter et annet bud med frist til formiddag onsdag 13. mai 2009.

Innklagede innrømmer at han, der han befant seg, ikke tenkte på X. Den ene klageren som innklagede hadde inngått avtale med, kunne minnet innklagede om X.

Innklagede mener det er lett for en interessent som ikke er økonomisk ansvarlig, å komme med uttalelser om at man ville budt mer (uten å ha sett eiendommen).

I e-post datert 18. mai fremgår det blant annet følgende: En budrunde «presset seg på» på kveldstid da innklagede var opptatt annet sted. Innklagede påstår at klagerne ikke på noe tidspunkt i budrunden nevnte personen som hadde fått en avtale på lørdag, og heller ikke i avslutningen av budrunden neste morgen.

Innklagede påpeker at det må kunne dokumenteres at det har oppstått et tap, og at det ikke vil bli tilbudt noen erstatning fra hans side.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder krav om bortfall av innklagedes vederlagskrav og erstatning som følge av at en tidligere interessent ikke ble varslet om budrunden.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73 og ulovfestedeerstatningsregler.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert eller sannsynliggjort noe økonomisk tap som følge av at X ikke ble varslet om budrunden. Innklagedes opptreden gir heller ikke grunnlag for vederlagsreduksjon. X hadde ikke vært på visning og budrunden pågikk med korte frister på kveldstid før visningen. Klager kunne latt være å akseptere budet under henvisning til visningen en halv uke senere. Reklamasjonsnemnda kan således ikke se at vilkårene for erstatning er oppfylt.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.