Klage nr:
088/09

Avgjort:
17.09.2009

Saken gjelder:
Feil/manglende informasjon om fellesutgifter m.v.

Foretakets navn:
Ring Eiendomsmegling Skedsmo
xp/pub/hoved/klagesakervedtak/2009/08809