Klage nr:
106/09

Avgjort:
26.10.2009

Saken gjelder:
Meglers utlegg/vederlag

Foretakets navn:
Postbanken Eiendom Stjørdal
Behandlet av Reklamasjonsnemnda 26. oktober 2009. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Cecilie Asak, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klagerne var interessert i kjøp av ny boligeiendom. For å få mellomfinansiering måtte klagerne ha en verdivurdering. Innklagede foretok slik verdivurdering og fikk ved oppdragsavtale datert 3. april 2009 i oppdrag å selge klagernes daværende bolig. Oppdraget ble senere sagt opp da klagerne ville engasjere en annen eiendomsmegler. Klagerne er uenige i det kravet de har mottatt fra innklagede.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Klageren anfører:

Klagerne hadde vært på boligjakt en stund og fant en bolig de kunne tenke seg å by på. Boligen var annonsert av et annet eiendomsmeglingsselskap enn innklagede. Klagerne fikk anbefalt innklagede av sin bankforbindelse og fikk innklagede til å gi dem en verdivurdering av egen bolig. Verdivurderingen skulle brukes overfor banken i forbindelse med vurdering av mulighet for mellomfinansiering.

Klagerne mener de ble overtalt til å signere en oppdragsavtale. Dette var rett før påsken. Avtalen var at innklagede ikke skulle gjøre noe med saken før klagerne ga nærmere beskjed om iverksetting. Klagerne mener innklagede ikke opplyste om at det kostet penger å trekke seg fra avtalen.

Klagerne kjøpte den nevnte boligen etter bankens godkjennelse.

Klagerne ombestemte seg og ønsket å skifte til en annen eiendomsmegler. Klagerne tok kontakt med innklagede dagen etter påske, hvor innklagede bekreftet at han ikke hadde gjort noe med saken. Innklagede fortalte at han ville sende regning for tilrettelegging på 12 000 kroner. Klagerne har sett nærmere på oppdragsavtalen og er usikre på hva som egentlig står der. For klagerne ser det ut til at innklagede ikke har krav på noe. Klagerne ber Reklamasjonsnemnda oppklare dette.

Innklagede anfører:

Oppdragsavtalen er datert 3. april 2009. Innklagede mener det ikke medfører riktighet at innklagede hadde avtalt at det ikke skulle bestilles dokumenter vedrørende oppdraget før selgerne ga beskjed. Etter påske fikk innklagede beskjed om at klagerne ønsket å bytte eiendomsmegler. Innklagede fikk forståelse for at klagerne ikke ønsket å betale gebyret på 12 000 kroner, men at de likevel aksepterte å betale dette for å komme seg unna avtalen. Innklagede bekrefter at det er krysset over avtalens punkt 4 a og at det er avtalt en fast pris inklusive utlegg på 90 000 kroner.

Innklagede viser til at det ikke er avtalt at punkt 8 skal strykes og innklagede opprettholder kravet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder spørsmål om berettigelse av krav pålydende 12 000 kroner.

Reklamasjonsnemnda har behandlet saken etter lov om eiendomsmegling av 29. juni 2007 nr. 73.

Reklamasjonsnemnda legger til grunn at klagerne sa opp oppdraget. I oppdragsavtalens punkt 8 fremgår det at følgende er avtalt om innklagedes vederlag i tilfelle oppsigelse

«Ved provisjonbasert vederlag:

Utover vederlag i pkt. 4 A og utlegg i pkt. 6 betales et honorar for utført salgsarbeid stort kr 12 000,- inkl. mva. For øvrig skal oppdragsgiver betale tilretteleggingshonorar, visning og avtalt annonsering i henhold til pkt. 4 A».

Hele punkt 4 A i oppdragsavtalen er overstrøket med et stort kryss. Det er for hånd påført følgende tekst:

«FASTPRIS kr. 90 000 inkl. mva. Dette dekker provisjon, tilrettelegging, tilstandsrapport, eierskifteforsikring, gebyr kommune og tinglysing, MARKEDSFØRING».

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning er det uten betydning at punkt 4 A er strøket over i dette tilfellet. Oppdragsavtalens punkt 8 hjemler på selvstendig grunnlag et krav på 12 000 kroner overfor oppdragsgiverne i tilfelle oppsigelse. Klagen kan etter dette ikke føre frem.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.