Klage nr:
017/11

Avgjort:
04.05.2011

Saken gjelder:
Opplysningsplikt om byggeplaner

Foretakets navn:
Privatmegleren Sandnes

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 4. mai 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Kristin Søhagen Madsen, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en bolig som ble formidlet av innklagede den 16. november 2010. Boligen ble markedsført med god utsikt. Det ble ikke opplyst om et planlagt bygg på nabotomten.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne var to ganger på visning for en bolig som ble formidlet av innklagede. Det ble lagt stor vekt på utsikten. Innklagede nevnte at naboen nedenfor var enig i å skjære ned et tre som kastet delvis skygge over utsikten, for å få enda bedre utsikt.

Utsikten var avgjørende for at klagerne bestemte seg for å gi bud. Huset ble overtatt 1. desember 2010. Vannet hadde da frosset utvendig. Klagerne tok kontakt med innklagede og selgeren, som mente at klagerne måtte ordne dette på egenhånd.

Klagerne fant ut at problemet lå ved naboens tomt. Da klagerne fremsatt et krav mot naboen, fortalte han at det skulle komme et tilbygg på syv meter i bredden og over to etasjer. Det var første gang klagerne hørte om dette.

Klagerne tok kontakt med innklagede som hevdet at han ikke hadde fått informasjon om dette av kommunen. Klagerne tok selv kontakt med kommunen og fikk byggesaksmappen. Der står alle tegningene, nabovarslene og rammetillatelsen.

Klagerne mener at innklagede har holdt tilbake opplysninger om byggeplanen, og mener at de har krav på erstatning for det tapet de lider som følge av det nye bygget.

Innklagede anfører:

Eiendommen ble solgt 16. november 2010 for kr 2 400 000. Dato for overtakelse var 1. desember 2010.

Innklagede er ikke kjent med de planlagte utbygningene på naboeiendommen. Innklagede kan bare gi opplysninger om forhold som han var kjent med på salgstidspunktet. I ettertid har selgeren opplyst til innklagede at heller ikke han var kjent med det planlagte tiltaket.

Når det gjelder kjøpernes påstand om at innklagede skulle ha mottatt denne informasjonen fra kommunen, så er det feil. Innklagede plikter å innhente opplysninger som berører den aktuelle eiendommen. Innklagede innhenter ikke opplysninger knyttet til naboeiendommene så lenge det ikke er noen grunn til dette.

Innklagede var ikke gjort kjent med byggeplanene på naboeiendommen og det er derfor ingen grunn til at innklagede skulle innhentet disse opplysningene.

Innklagede kan ikke se å ha noe ansvar i saken.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder manglende opplysning om byggeplaner på naboeiendommen.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler bare klager mot eiendomsmegler og ikke spørsmål som gjelder forholdet mellom selger og kjøper av fast eiendom.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede har opptrådt kritikkverdig. Ved innhenting av kommunale opplysninger, vil det normalt ikke bli opplyst om byggesøknader på naboeiendommer. Det kan ikke forventes at megleren gjør noe spesielt for å innhente byggeplaner på naboeiendommer, med mindre han har en oppfordring til dette. I dette tilfellet kan ikke Reklamasjonsnemnda se at det foreligger forhold som tilsier at innklagede hadde noen slik plikt.

Reklamasjonsnemnda bemerker for øvrig at det rent generelt ligger under selgers opplysningsplikt å informere om relevante nabovarsler.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.