Klage nr:
073/11

Avgjort:
12. oktober 2011

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 12. oktober 2011. Nemnda har bestått av:

Thor Falkanger, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en fritidseiendom i 2008 gjennom innklagede som megler. Det har senere vist seg at selgeren ikke var eneeier av bygningen.

Både klagerne og innklagede er bistått ved advokat. Klagerne og innklagede samt deres advokater blir i det følgende betegnet som henholdsvis ”klagerne” og ”innklagede”.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.