Klage nr:
117/11

Avgjort:
25. november 2011

Saken gjelder:
Meglers opplysningsplikt

Foretakets navn:
internet

Behandlet av Reklamasjonsnemnda 25. november 2011. Nemnda har bestått av:

Tore Bråthen, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening

Øyvind Næss, oppnevnt av Forbrukerrådet

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte våren 2011 en halvdel i en nybygget tomannsbolig, formidlet av innklagede. Under fasiliteter i salgsoppgaven sto bredbånd og kabel-tv. Dette viste seg ved overtakelse å ikke være tilgjengelig i huset, men kun i området.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren mener det er gitt feil informasjon om salgsobjektet i salgsoppgaven.

Våren 2011 bød klageren på en halvdel av en tomannsbolig. Hans forutsetning for budet var at overtakelse skulle skje i løpet av juni, da boligen ble annonsert med mulighet for umiddelbar overtakelse.

Kort etter fikk klageren beskjed av innklagede om at innflytning ikke kunne skje før i juni, juli eller senest august. Dette ble begrunnet i utbedring av tilstøtende vei, noe som førte til at ferdigstillelse av boligens oppkjørsel ville bli forsinket i påvente av tillatelse fra kommunen.

Klageren tok deretter kontakt med kommunen, som meddelte at opplysningene ikke stemte. Oppkjørselen kunne fritt lages, og utbedringen av den tilstøtende veien var kun på planleggingsstadiet.

Den 9. mai 2011 hadde klageren fortsatt ikke fått noe informasjon om innflytningsdato, og tok kontakt med innklagede per e-post. Innklagede svarte ikke på denne før 18. mai 2011. Klageren fikk heller ikke da noe klart svar på når overtakelse kunne skje, og tok igjen kontakt 2. juni 2011. Overtakelse skjedde den 20. juni 2011.

Klageren viser til at det i prospektet på side 13 under fasiliteter blant annet er nevnt utsikt, bredbånd og kabel-TV.

Etter innflytting tok klageren kontakt med leverandører av kabel-TV og bredbånd i området og det viste seg at ingen av dem leverte til boligens adresse. Get opplyste at de kunne grave og legge inn de nødvendige kablene i huset, og at dette ville koste kr 25 000. Den 20. juni tok klageren igjen kontakt med innklagede for å klage på dette.

Klageren krever kompensasjon av innklagede for de ekstra utgiftene han vil ha ved å installere bredbånd og kabel-tv i huset.

Innklagede anfører:

Innklagede viser i sitt tilsvar til e-post sendt fra dem til klageren, og som var vedlagt klagen.

Innklagede anfører at det er selgerens, og ikke meglerens ansvar å levere boligen til avtalt tid. Innklagede viser også til at det er selgerens og ikke meglerens oppgave å holde kjøperen informert om fremdriften i overtakelsesprossesen.

Innklagede viser til at boligen ble overtatt den 20. juni 2011 med ferdigattest, og at dette er i henhold til kontrakt og derfor ikke gir grunnlag for noen form for kompensasjon eller erstatning.

I forhold til fasilitetene omtalt i prospektet uttaler innklagede i sin e-post:

”Når prospektet omtaler fasiliteter i forhold til eiendommen, som for eksempel: Barnevennlig, turterreng, bredbånd, kabeltv og utsikt, er dette fasiliteter som finnes i området og som ikke nødvendigvis leveres inne i boligen. For øvrig selges boligen ” as is” i henhold til avhendingsloven paragraf 3-9, ” i den stand den var ved kjøpers besiktigelse”… ”

Innklagede opplyser videre at de har undersøkt og funnet at ICE kan levere bredbåndstjenester til adressen.

Innklagede mener at klageren heller ikke her har noe krav på kompensasjon eller erstatning, ettersom boligen er solgt ”as is” og påstandene i prospektet synes å være korrekte ved at det er tilgang til bredbånd og kabel-TV i området.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Saken gjelder meglers opplysningsplikt.

Spørsmålet er om innklagede har gitt feil opplysninger, og brutt sin opplysningsplikt ved ikke å informere klageren om at kabel-TV og bredbånd ikke var tilgjengelig i boligen, men bare i området.

Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning må det være åpenbart at når det står omtalt i prospektet at det finnes fasiliteter som bredbånd og kabel-TV, så må dette bety at dette finnes i selve boligen uten at installasjon og tilknytning kommer i tillegg.

Innklagede må dermed erstatte klagerens kostnader ved å få innlagt bredbånd og kabel-TV.

Det synes som om overtakelse har skjedd i henhold til avtale.

Reklamasjonsnemnda har merket seg at det er brukt ”as is-klausul” selv om kjøpet gjelder en nybygd eiendom. I slike tilfeller kan det ikke brukes ”as is-klausul”, jf. avhendingslova § 1-2.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved opplysningene om kabel-TV og bredbånd og må erstatte klagerens kostnader ved få lagt inn bredbånd og kabel-TV.